ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราวบันได

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราวบันได*, -ราวบันได-

ราวบันได ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราวบันได (n.) handrail See also: staircase rail, banister
English-Thai: HOPE Dictionary
banister(แบน'นิสเทอะ) n. ราวบันได,ราวระเบียง,ราวเฉลียง, Syn. balusters
railing(เร'ลิง) n.ราว,ราวลูกกรง,ราวบันได,ความคับแค้นใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
balustrade(n) ลูกกรง,ราวบันได
banister(n) ลูกกรง,ราวบันได,ราวระเบียง,ราวเฉลียง
railing(n) ราวลูกกรง,รั้ว,ราวบันได,ความคับแค้นใจ,คำตำหนิ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
balustrade (n.) ราวบันไดหรือสะพาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then at any second, with any handshake, a door handle, railing or cough, that source goes from safe to unsafe.แล้วต่อจากนั้น ด้วยการจับมือ ลูกบิดประตู ราวบันได หรือการไอจาม รายชื่อนั่น เริ่มจากปลอดภัยกลายเป็นไม่ปลอดภัย
This banister was made by Ecuadorian children.ราวบันไดนี่ทำด้วย เด็กๆเอกวาดอร์
In King Solomon's temple there was a winding staircase.ในโบสถ์ของกษัตริย์โซโลมอน มันอยู่ราวบันได.
Under the winding staircase of the steeple, that's where we have to look.ใต้ราวบันไดบนยอดหลังคา จุดที่เราจะมองเห็น.
And look. Group shot of all of you at the railing.เห็นไหม ภาพกลุ่มพวกคุณที่ราวบันได
Whether it was a broken vase... a leaky pipe... or a shaky banister,ไม่ว่ามันจะเป็นแจกันแตก ท่อน้ำรั่ว หรือราวบันไดเขย่า
I fixed your banister. Should be fine now.ผมซ่อมราวบันไดเสร็จแล้ว
Luke got his head stuck in the banister again.ลูคเอาหัวเข้าไปติดในราวบันไดอีกแล้ว
How about we try one over by the railing?งั้นเราลองรูปคนเดียว ตรงราวบันไดดีมั้ย?
She goes up the banisters.เธอนั่งบนราวบันไดแล้วลอยขึ้นมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราวบันได
Back to top