ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราชสีห์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราชสีห์*, -ราชสีห์-

ราชสีห์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชสีห์ (n.) Leo See also: lion
ราชสีห์ (n.) lion
English-Thai: HOPE Dictionary
lion(ไล'เอิน) n. สิงโต,ราชสีห์,ชายที่แข็งแรงมากและกล้าหาญมาก,ผู้ที่มีชื่อเสียง,บุคคลสำคัญ,สิ่งสำคัญ, Syn. dignitary
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
king of beasts (n.) ราชสีห์ See also: สิงโต, เจ้าป่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ the lion ripped his balls off ♪# ราชสีห์ ได้คร่าอัณฑะของเขา #
You ever heard the story of the mouse, the lion, and the Thorn?เคยได้ยินเรื่องหนู ราชสีห์ กับหนามมั้ย
Bigger? ¶ ¶ Hey, chuck, can you grab that, dude?ราชสีห์ ชัค เปิดประตูหน่อยได้มั้ย
A bigger dog, a medium-sized dog.ราชสีห์ หรือน้องหมาขนาดกลาง
Lions you call yourselves.ราชสีห์ แกเรียกตัวเองอย่างนั้น
♪ A lion still has claws... ♪ราชสีห์ก็ยังมีเขี้ยวเล็บ
♪ A lion still has claws ♪ราชสีห์ยังคงมีเขี้ยวเล็บ
♪ A lion still has claws ♪ราชสีห์ยังมีเขี้ยวเล็บ
The lion'sot s Sigil, idiot.ราชสีห์เป็นของเลนนิสเตอร์ คนโง่
The lion doesn't concern himself with the opinions of the sheep.ราชสีห์ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อน เพราะความคิด ของแกะหรอก
The lion does not concern himself with the opinions of the sheep.ราชสีห์ไม่ใส่ใจความเห็นของแกะ
Please show us some moves, Mr. Beast. Don't make it hard for me!โปรดแสดงอะไรให้ดูหน่อยนะครับ ท่านราชสีห์ อย่าได้ทำให้ข้าหนักใจเลย
I didn't know the Lion's Roar could be done with a speaker!ไม่นึกเลยว่าราชสีห์คำราม บวกกับระฆังยักษ์จะได้ระบบเสียงดอลบี้
It's me, Alex the lion!ผมเอง อเล็กซ์ราชสีห์ไง!
Booth has a lion heart.ทั้งคู่มีหัวใจราชสีห์
Beast which I saw has the body of a leopard, but had feet of a bear and was the lion's mouth.เจ้าอุสรกายที่ฉันเห็น มีกายเป็นเสือดาว มีอุ้งเท้าของหมี และปากนั้นเป็นราชสีห์
Let's just be clear. He was no flower child. He was a lion.งั้นผมจะแจงให้เคลียร์ เขาไม่ใช่เด็กน้อยใสซื่อ เขาเป็นราชสีห์
You're ready to run with the big dogs.นายพร้อมแล้วแหละที่จะเป็นราชสีห์
One of the big dogs. No. Don't do that.ได้เป็นราชสีห์ ไม่ๆ อย่าทำอย่างนั้น
"what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry?""จะกรงเล็บหรือดวงตาเจ้าราชสีห์" "ก็มิอาจหลบซ่อนความหวาดกลัว"
They're calling you the Lion of Persia.พวกเขาเรียกเจ้าว่า ราชสีห์แห่งเปอร์เชีย
So, I'm escorted by Prince Dastan, the Lion of Persia.งั้น ข้าได้รับการคุ้มกันโดย เจ้าชายดัสตาน ราชสีห์แห่งเปอร์เซีย
Looks like an all attacked, lion praying on rabbitsดุจดังราชสีห์ ออกล่ากระต่ายตัวน้อย
This Yuan Shao is barbaric, wanna be a lion?ไอ้คนถ่อยอ้วนเสี้ยว... บังอาจคิดจะเป็นราชสีห์
Even the mighties lion can't handle thatแม้นพญาราชสีห์ ก็มิอาจรอดไปได้
Look at your little friend, the cowardly lion.ดูเพื่อนตัวน้อยของเธอสิ ราชสีห์ขี้เรื้อน
(Horse whinnies) (Men shouting) (Ned) Does Ser Hugh have any family in the capital?เกมบัลลังก์ ตอนสุนัขป่าและราชสีห์ เซอร์ฮิวมีญาติ อยู่ในเมืองหลวงหรือไม่
The wolf and the lion will be at each other's throats.สุนัขป่ากับราชสีห์ จ้องจะขย้ำคออีกฝ่าย
They said you found the bastard and the wolves are fighting the lions and the savage...และสุนัขป่าต่อสู้ กับราชสีห์และพวกคนป่า
But is it wise to yank the lion's tail?แต่มันฉลาดแล้วหรือท่าน ที่จะดึงหางราชสีห์น่ะ
He'll be the greatest King that ever was, a golden lion, and I'll give him sons with beautiful blond hair.เขาจะเป็นกษัตริย์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมี ราชสีห์สีทอง และข้าจะมีบุตร ผมสีทองสลวยกับเขา
He'll be the greatest king that ever was, a golden lion.เขาจะเป็นกษัตริย์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมี ราชสีห์สีทอง
So the lion does concern himself with the opinions of--งั้นราชสีห์ก็เป็นทุกข์เป็นร้อน ด้วยความคิดของ—
♪ the lion in my bed" ♪# ราชสีห์บนเตียงข้า #
Are you in agony, my lion?ท่านทรมานอยู่หรือ ราชสีห์ข้า
Surely one of our men needs your attention more than this cub.แน่นอนว่าคนของเราต้องการตัวเจ้า มากกว่าราชสีห์น้อยตัวนี้
Are you afraid, my lion?ท่านกลัวหรือ ราชสีห์ของข้า
♪ a lion still has claws ♪จะสีใดราชสีห์ก็มีกรงเล็บแหลมคม
Heart of a lion, bladder of a fruit fly.หัวใจราชสีห์ กระเพาะปัสสาวะแมลงวัน
And now my son is doing the same, only this time he's riding a lion instead of a horse.ตอนนี้ลูกชายข้าก็ไม่ได้ต่างกัน เพียงแต่ครั้งนี้เป็นราชสีห์ที่เขาขี่อยู่ ไม่ใช่ม้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราชสีห์
Back to top