ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รางวัลพูลิตเซอร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รางวัลพูลิตเซอร์*, -รางวัลพูลิตเซอร์-

รางวัลพูลิตเซอร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รางวัลพูลิตเซอร์ (n.) Pulitzer prize
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Pulitzer prize (n.) รางวัลพูลิตเซอร์ See also: รางวัลสำหรับงานหนังสือพิมพ์ งานประพันธ์และดนตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was short-listed for the Pulitzer last year for my Newsweek piece on high school athletes going pro.ผมมีชื่อรับ รางวัลพูลิตเซอร์ เรื่องนักกีฬาเทิร์นโปร
Did you scoop the Times on this? I smell Pulitzer.ส่งสกู๊ปเข้า ไทมส์ รางวัลพูลิตเซอร์มาเห็นๆ
And when you win that pulitzer, you better thank me.และเมื่อคุณชนะรางวัลพูลิตเซอร์ , คุณต้องขอบคุณฉัน
That's why I have a Pulitzer and not a "Mommy of the Year" mug.นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันได้รางวัลพูลิตเซอร์ และไม่ได้ถ้วยรางวัล "คุณแม่ดีเด่นของปี"ไงหละ
Get yourself a Pulitzer.เอาให้ได้รางวัลพูลิตเซอร์ไปเลย
You're gonna win a Pulitzer Prize.คุณจะได้รางวัลพูลิตเซอร์
She won a Pulitzer.เธอได้รับรางวัลพูลิตเซอร์
Harry come on, its me we are talking about, I'm Pulitzer winning reporter. - Then act like it.แฮรี่ ไม่เอาน่า, เรื่องฉันที่เรากำลังพูดถึง ฉันเป็นผู้สื่อข่าวรางวัลพูลิตเซอร์นะ
Your father was Oliver Lane, a Pulitzer Prize-winning author.พ่อคุณ โอลิเวอร์ เลน นักเขียนรางวัลพูลิตเซอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รางวัลพูลิตเซอร์
Back to top