ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับอาสา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับอาสา*, -รับอาสา-

รับอาสา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับอาสา (v.) volunteer See also: step forward, offer Syn. อาสา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนรับอาสาทำงานนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But this isn't a volunteer's job.แต่นี่ เป็นงานของคนที่รับอาสาสมัคร
They allow student volunteers for campus securityพวกเขารับอาสาสมัครนักศึกษาที่จะเป็น รปภ. วิทยาลัย
Well, thank you very much for volunteering your starงั้น ต้องขอบคุณมากนะ สำหรับอาสาสมัครของเด็กคุณ
Welcome, volunteers. The Latin Quarter is all yours.ยินดีต้อนรับอาสาสมัคร The Latin เป็นของเธอทุกคนแล้ว
Hello, and thank you for your service today.สวัสดี ต้องขอขอบคุณสำหรับ การรับอาสาของพวกคุณในวันนี้
You even volunteered to be her mother, paid for all the camping expenses, and she overlooked Tan?พี่ยังรับอาสาเป็นแม่ของหล่อน จ่ายค่าใช้จ่ายเข้าค่ายทั้งหมด และหล่อนมองข้ามทันเหรอ
I did not sign on to babysit Kyle's crazy dog.ผมไม่ได้รับอาสา ดูแลหมาบ้าของไคล์นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับอาสา
Back to top