ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัดประคด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัดประคด*, -รัดประคด-

รัดประคด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัดประคด (n.) a priest ´s waistband See also: breast-girdle or cloth, strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks Syn. ประคด
English-Thai: HOPE Dictionary
waistcloth(เวสทฺ'คลอธ) n.ผ้าคาดเอว,ผ้าขาวม้า,รัดประคด pl. waistcloths, Syn. loincloth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัดประคด
Back to top