ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัฐบาลท้องถิ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัฐบาลท้องถิ่น*, -รัฐบาลท้องถิ่น-

รัฐบาลท้องถิ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัฐบาลท้องถิ่น (n.) local government See also: local authorities
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A long time ago, I was in Burma and my friends and I were working for the local government.ตอนสมัยหนุ่มๆผมกับเพื่อนในพม่า ทำงานให้รัฐบาลท้องถิ่น
In 2003, a cell of ETA terrorists was rounded up in connection with the kidnapping of a provincial government official.ปี2003 หน่วยย่อยกลุ่มก่อการร้าย ETA ถูกรวบตัวกรณีพัวพันการลักพาตัว เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัฐบาลท้องถิ่น
Back to top