ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รักแร้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รักแร้*, -รักแร้-

รักแร้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักแร้ (n.) armpit Syn. จั๊กกะแร้, จักแร้
English-Thai: HOPE Dictionary
armpit(อาร์ม'พิท) n. รักแร้, Syn. underarm)
atomy(แอท'ทัมมี) n. อะตอม, ปรมาณู, ละออง, คนแคระ, โครงกระดูก, กระดูกใต้รักแร้
axil(แอค' ซิล) n. มุมระหว่างใบกับกิ่ง, รักแร้
bubo(บิว'โบ) n. ภาวะต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบโดยเฉพาะที่ไข่ดันหรือรักแร้, See also: buboed adj. bubonic adj.
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid
English-Thai: Nontri Dictionary
armpit(n) รักแร้
axil(n) รักแร้
crutch(n) ไม้ค้ำ,ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
armpit; axilla; space, axillaryรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axillary-รักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crutchไม้ยันรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea axillaris; trichomycosis axillaris๑. ขี้กลากรักแร้๒. ขี้กลากหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Axillaรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Approachฉีดเข้าทางรักแร้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
armpit (n.) รักแร้ Syn. axilla
axilla (n.) รักแร้
underarm (n.) รักแร้ See also: ส่วนใต้วงแขน Syn. armpit
pit stop (sl.) ยาดับกลิ่น (ทาบริเวณรักแร้)
underarm (adj.) ที่เกี่ยวกับรักแร้ See also: ที่อยู่ใต้วงแขน
underarm odor (n.) กลิ่นรักแร้ See also: กลิ่นเต่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What does it mean when your armpits cry stinky tears?รักแร้ผมร้องไห้ออกมา น้ำตาเหม็นมาก มันคืออะไรฮะแม่?
Hey, here he is, the walking armpit!เฮ้นี่เขาเป็นรักแร้ตื่น!
I do not have physical contact with people with arm hair!ฉันไม่ถูกตัวใคร ตรงรักแร้เด็ดขาด!
Well,you know what? it smells like armpits in here.คือว่านะ ในนี้กลิ่นเหมือนรักแร้มาก
Panda we do not wash our pits in the Pool of Sacred Tears.แพนด้า... . เราไม่ล้างรักแร้ ในสระน้ำตาศักด์สิทธิ์หรอก
She has a special bra that pushes them under her armpits so she doesn't look common or unroyal with a 44 DD.เธอใส่บราชนิดพิเศษ ไว้ที่ใต้รักแร้ เลยดูไม่เป็นธรรมชาติ คัพ D
After that you injected the potassium into the basilica vein under her armpitหลังจากนั้น คุณฉีดโปแตสเซียมเข้าไปใน เส้นเลือดตรงรักแร้
So far down your throat, you will taste my armpit hairs.ทิ่มเข้าไปในคอของแก ให้แกได้ลิ้มรสขนรักแร้ของฉัน
I'm going to ask you to smell your armpits.ฉันสั่งให้เธอดมรักแร้เดี๋ยวนี้
We're not allowed to talk about the bad parts of Dad's work until I have armpit hair.พวกเราไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงมัน ส่วนที่ไม่ดีในงานของพ่อ จนกว่าผมจะมีขนรักแร้
BOOTH: You don't have any armpit hair last time I checked.ลูกไม่เห็นมีขนรักแร้สักหน่อย
I can hear her armpit hair growing from here.ผมได้ยินเสียงขนรักแร้กำลังงอกได้จากตรงนี้เลย
The one with the hole in her sweater's armpit, or the one whose tight sleeves are pushing her fat toward her elbows?ใช่คนที่มีร่องบริเวณ รักแร้เสื้อกันหนาว หรือคนที่ใส่แขนเสื้อรัดๆที่ดันไขมัน ไปโผล่ที่ข้อศอก?
"check out my girlfriend, the one with the pit stains and the estrogen patch."คนที่มีคราบเหงื่อที่รักแร้แล้วก็แผ่นแปะเสริมเอสโตรเจน
I have a head like the inside of a drum, and a mouth like a badger's armpit.ในหัวข้ารัวอย่างกับกลอง และปากข้ายังกับรักแร้แบดเจอร์
Are you? Cause I still don't know why the hell you e-mailed me a picture of your, armcase?เพราะฉันไม่เข้าใจว่านายส่งรูปรักแร้มาให้ฉันทำห่าอะไร?
I told you, i thought i had a growth. And was it an armpit?ฉันบอกว่า ฉันคิดว่าฉันมีเนื้องอก แล้วนั้นมันรูปรักแร้เรอะ?
In my left armpit, I have felt a lump.ใกล้รักแร้ด้านซ้าย รู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆ
It has metastasized to the lymph nodes in your armpit in 10 places.มันลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลือง ที่รักแร้ของคุณในสิบจุด
I don't know, Joe's really pretty, but I heard she doesn't shave her armpits.ฉันไม่รู้นะ โจดูเป็นคนดี แต่ฉันได้ยินมาว่าเจ้าหล่อนไม่ได้โกนขนรักแร้นะ
I just miss, like, the little things, like her laugh and the smell of her armpits.ฉันแค่คิดถึง เรื่องยิบย่อย เช่นเสียงหัวเราะ และกลิ่นรักแร้ของเธอ
Maybe she was just swatting away mosquitoes or airing out her pits.บางทีหล่อนอาจจะแค่กำลังปัดยุง หรืออาจจะแค่ตากรักแร้ของเธอ
The murder weapon nicks the coracoid process, then travels downward into the armpit, slicing the axillary artery.อาวุธของคนร้ายก็บากลง ตั้งแต่บริเวณกระดูกสะบัก ลงไปถึงบริเวณรักแร้ ตัดหลอดเลือดแดงรักแร้
A completely severed axillary would pump about 100ccs of blood per heartbeat.การตัดหลอดเลือดแดงตรงรักแร้ที่สมบูรณ์ จะปั๊มเลือดออก ประมาณ 100ซีซี ต่อการเต้นของหัวใจ
'And one final touch, a squash ball under the armpit.'สุดท้าย เอาลูกสควอชไว้ใต้รักแร้'
If he's to continue on the ship, the crutch is too much of an impediment.หากเขายังคงอยู่บนเรือต่อไป ไม้ยันรักแร้จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
Yes, you may have nothing but a limbless torso, but there'll be traces of ink in the lymph nodes under the armpits.ใช่ คุณอาจจะไม่ได้อะไรนอกจากร่างที่ไม่มีแขน แต่มันมี รอยหมึกตรงต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้
You haven't shaved your armpits."ไม่รู้จักโกนขนรักแร้เลย"
And then, okay, I shave my armpits.ก็โอเค ฉันโกนขนรักแร้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รักแร้
Back to top