ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รักเดียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รักเดียว*, -รักเดียว-

รักเดียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักเดียว (v.) love one Syn. รักเดียวใจเดียว
รักเดียวใจเดียว (v.) love one
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think that it is possible for one man... to love one woman all his life and be the better for it, yes.ข้าเชื่อว่าชายหนึ่ง มีรักเดียวได้ตลอดชีพ และอาศัยรักนำทางให้ชีวิตตน
But you should be faithful to one mistress above all others...แต่ดิฉันคิดว่าท่านควรจะรักเดียวใจเดียว
Well, not a one-person person.ก็ผมไม่ใช่พวกรักเดียวใจเดียวนิ
I'm deeply flattered, son, but my first and only love is the sea.ซาบซึ้งจังนะ.. พ่อหนุ่ม แต่รักแรก และรักเดียวของข้าคือ ทะเล
And this beautiful lady is Giselle, the love of my life.และสาวงามผู้นี้คือ จีเซล รักเดียวของข้า
Male monogamy remains an elusive, yet much mythologized practice throughout the world.- ใช่ ผู้ชายรักเดียวใจเดียวคงหายาก การปฏิบัติตัวก็คงยากนัก ทั่วทั้งโลก
I'm officially a 1-woman man.ผมเป็นหนุ่มรักเดียวใจเดียวอย่างเป็นทางการ
Wow. a 1-woman man?ว๊าว หนุ่มรักเดียวใจเดียวหรอ?
Yeah, well, I'm the one-woman kind of guy.ผมน่ะรักเดียวใจเดียวนะ
I just hate monogamy.ชั้นแค่เกลียดพวกรักเดียวใจเดียว
It's not an open relationship. We're completely monogamous.มันไม่ใช่เผื่อเลือก เราเป็นพวกรักเดียวใจเดียวนะ
We're completely moogamous. it's just one of our games.เราเป็นพวกรักเดียวใจเดียวนะ มันก็แค่เกมส์นึง
Nathaniel, most people don't go from zero to monogamous so soon.นาธาเนียล คนส่วนใหญ่เค้าไม่ เริ่มจากศูนย์ไปสู่การรักเดียวใจเดียวหรอกนะ
He was the love of my life.เขาเป็นรักเดียวของฉัน
But the power of the bracelet is nothing without the wearer, and it is definitely not as powerful as a Wolf's only love.แต่พลังของสร้อยข้อมือก็ ไร้ค่าถ้าไม่มีคนสวม แถมยังไงก็ไม่แข็งแกร่ง เท่ากับรักเดียวของหมาป่า
Now they tend to form strong monogamous bonds, meaning-- if I don't get her back to her flock, she'll be alone forever.พวกมันค่อนข้างจะรักเดียวใจเดียว นั่นหมายถึง... ถ้าฉันไม่พามันกลับเข้าฝูงของมัน มันจะอยู่ตัวเดียวไปจนตาย
You said you didn't think that I was a one girl type of guy.คุณบอกว่าคุณไม่คิดว่า ผมจะเป็นผู้ชายรักเดียวใจเดียว
We both know that you're not a one-girl type of guy.ไม่เอาน่า เมอลิน เราต่างก็รู้ว่าคุณไม่ใช่ผู้ชาย ประเภทรักเดียวใจเดียว
Paige might not be a one-girl kind of girl.เพจไม่ใช่คนรักเดียวใจเดียว
Uh, that man was the love of my life.เขาคือรักเดียวในชีวิตฉัน
I thought you said he was the love of your life.คุณเพิ่งพูดว่า เขาคือรักเดียวในชีวิต
He's the only love I have room for in my life.เขาเป็นรักเดียวที่ฉันยังมีที่ว่างให้
[Seth] It's always been you, Seo-yeon. My one and only love.c.bg_transparentเป็นคุณมาตลอด ซอยอน/c.bg_transparent c.bg_transparentรักแท้และรักเดียวของผม/c.bg_transparent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รักเดียว
Back to top