ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รักษาตำแหน่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รักษาตำแหน่ง*, -รักษาตำแหน่ง-

รักษาตำแหน่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักษาตำแหน่ง (v.) keep one´s job
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep open (phrv.) รักษาตำแหน่งหรือการงานไว้ให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Loccent near positions and awaiting your orders.ล็อคเซ้นท์ รักษาตำแหน่ง และรอคำสั่ง
(Sighs deeply) Save the Dom, Chuck. I would rather die.รักษาตำแหน่ง ชัค ฉันยอมตายดีกว่า
Stay in position! Keep the hostages together!รักษาตำแหน่งไว้ คุมตัวประกันให้รวมกลุ่มไว้
Tommy. Hold your position.ทอมมี่ รักษาตำแหน่งไว้
Should I hold post?-ผมต้องรักษาตำแหน่งไหม?
And those of you who aren't?แล้วก็พวกคุณคนที่ทำไม่ได้ดี คุณคงต้องรักษาตำแหน่งงานของคุณไว้ให้ดี ๆ
The Republic fleet is holding position.กองยานสาธารณรัฐยังคงรักษาตำแหน่งอยู่ครับ
I want your MG smack up on the wire, but preset placements so you can move back.คอยยิงตามแนวลวดหนามนะ.. แล้วรักษาตำแหน่งเอาไว้.. เผื่อต้องกลับมาประจำการ
Well, when the Wall fell, the majority of KGB agents kept their positions when the organization turned to other endeavors.เอ่อ เมื่อกำแพงพังลงมา พวก KGB ส่วนใหญ่รักษาตำแหน่งพวกเขาไว้ เมื่อองค์กรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น
Oh, get the diamonds back in the evidence room, save the Duchess's sanity.โอ้ ตามหาเพชรกลับคืนไว้ในห้องหลักฐาน รักษาตำแหน่งของหัวหน้าเอาไว้
And to save your career.และรักษาตำแหน่งของแกไว้
Let the Kim Tae-Bong Congress Member retain his position.ให้สมาชิกสภาคิมแทบองรักษาตำแหน่งเขาไปเถอะ
Bravo Team, on me, on me. Hold positions.บราโว่ทีม ตามมาๆ รักษาตำแหน่งไว้
Now, if this collaboration leads to assert my position well, I will make sure that you enjoy compensation in return.ถ้าการร่วมมือนี้ ช่วยรักษาตำแหน่งผมไว้ได้... ผมจะทำให้คุณ... ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ
See everyone to guarded position.ดูทุกคน เพื่อรักษาตำแหน่ง.
You are to hold your ground. Do not engage.คุณต้องรักษาตำแหน่ง ห้ามทำการต่อสู้
Keep shooting!- เราโหมโจมตีและกระแทกเขา - รักษาตำแหน่งเราไว้ เขาต้องมาหาเราแน่
Hold them in the Blue Room. Maintain positions.ถือพวกเขาในห้องสีฟ้า รักษาตำแหน่ง
We should divide our forces, take our flanking positions.เราจะแบ่งทีมกัน รักษาตำแหน่งรอบด้าน
Everyone in the LCC, maintain your positions at your consoles.everone ในเอลดีสี รักษาตำแหน่งของคุณในคอนโซลของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รักษาตำแหน่ง
Back to top