ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระเบียบสังคม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระเบียบสังคม*, -ระเบียบสังคม-

ระเบียบสังคม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเบียบสังคม (n.) social rules See also: common law, tradition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But 2 weeks had hardly gone by and the cops started busting us every dayเปิดร้านไม่ถึงครึ่งเดือน ถูกตำรวจจัดระเบียบสังคมตรวจฉี่แทบทุกวัน
"It stands for social orderยืนหยัดเพื่อจัดระเบียบสังคม
They're designed to preserve the social order.พวกเขาออกแบบมาเพื่อรักษาระเบียบสังคม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระเบียบสังคม
Back to top