ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระอุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระอุ*, -ระอุ-

ระอุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระอุ (v.) break out See also: erupt, appear Syn. คุกรุ่น, ปะทุ, เดือดดาล Ops. ดับ
ระอุ (v.) be baking hot See also: be very hot, be burning hot Syn. ร้อน, ร้อนระอุ
ระอุ (v.) be well-cooked by steam or hot plate or over a slow fire
English-Thai: HOPE Dictionary
incalescent(อินคะเลส' เซินทฺ) adj. ร้อนระอุ, เร่าร้อน., See also: incalescence n
smoulder(สโมล'เดอะ) vi. ใช้ไฟอ่อน ๆ ,อบหรือเผาโดยไม่มีเปลวไฟ,คุ,ระอุ,อัดอั้นในใจ,กรุ่นอยู่ในใจ. n.. ควันที่พ่นโขมงที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์,ไฟที่คุกรุ่น., Syn. smoulder
swelter(สเวล'เทอะ) vi.,vt. ร้อนอบอ้าว,ร้อนระอุ,ได้รับความทุกข์จากความร้อน,ไหลออก,ซึมออก. n. ความร้อนอบอ้าว,ความร้อนระอุ,เหงื่อโชก,อารมณ์เครียด
torrid(ทอ'ริด) adj. ร้อนจัด,ร้อนระอุ,ร้อนอบอ้าว, (อารมณ์) รุนแรง,ร้อนแรง., See also: torridity n. torridness n. torridly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
incandescent(adj) ร้อนเป็นไฟ,ร้อนระอุ,เร่าร้อน,โชติช่วง,สว่างจ้า
smoulder(n) การคุ,การระอุ,การคุกรุ่น
torrid(adj) อยู่ในแถบร้อน,ร้อนอบอ้าว,ร้อนระอุ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
smoulder with (phrv.) ยังระอุด้วย (ความรู้สึกบางอย่าง) See also: ยังเต็มไปด้วย (ความรู้สึกบางอย่าง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This simmering spot of singing sand is called the Sahara.- ไม่ ๆ ๆ ส่วนที่เป็นทรายร้อนระอุนี่เรียกว่าซาฮาร่า
Until we stand in the fields with the millions that toil each day under the hot sun we will not represent India.ถ้าเรายังไม่ได้ยืนในทุ่ง กับคนนับล้านที่ทำงานหนัก ใต้แสงแดดที่ร้อนระอุ... เราก็ไม่ใช่ตัวแทนของอินเดีย
It is a barren wasteland riddled with fire, and ash and dust.แผ่นดินร้างข้างใน... ก็ระอุด้วยไฟ เถ้าธุลี
I am not sure where. It was a world so hot, you couldn't set foot on the surface.ดาวไหนข้าไม่แน่ใจ รู้แต่ว่าร้อนระอุจนพื้นยังเหยียบไม่ได้
It was he who would chance the perilous journey through blistering cold and scorching desert travelling for many days and nights risking life and lip... to reach the Dragon's keep.ซึ่งเขาเดินทางด้วยความท้าทาย ผ่านความหนาวเย็น และทะเลทรายอันร้อนระอุ เดินทางข้ามวันข้ามคืน
The Emperor cannot be killed unless he is stabbed through the heart with this.ไม่มีใครที่จะฆ่าฮ่องเต้ได้\ นอกจากแทงพระอุระด้วยมีดนี่
In a few decades, the carbon that made our atmosphere a furnace and that nature captured over millions of years, allowing life to develop, will have largely been pumped back out.ในอีกไม่กี่ทศวรรษ, คาร์บอนจะ ทำให้บรรยากาศของเราร้อนระอุ และนั่นจะทำให้สิ่งที่ธรรมชาติสะสม มากว่าล้านปีเพื่อให้ชีวิตพัฒนา ต้องย้อนกลับไปอย่างน่าใจหาย
Poor B. It's hard to turn up the heat with an old flame.ประวัติศาสตร์ บีผู้น่าสงสาร มันยากที่จะเพิ่มความระอุกับเปลวไฟเก่าๆ
It doesn't matter.ไม่สำคัญหรอก นายบดมัน เอามันใส่ในกระดาษชำระอุ่นๆ
Oh, this heat is brutal.โอ้ มันร้อนระอุจริงๆ
His blood boiled with mating lust.เลือดระอุด้วยตัณหาในการผสมพันธ
* The dog days are over **วันที่ร้อนระอุได้ผ่านพ้นไป*
* The dog days are done **วันที่ร้อนระอุจบสิ้นลงแล้ว*
So we had a big conversation about the rules, and--and things got a little heated, you know, as they do.ดังนั้นเราก็เลยมีการพูดคุยกันครั้งใหญ่ เกี่ยวกับกฏ แล้วบรรยากาศก็เริ่มระอุขึ้น
There's a large-scale civil war on balith.ที่นั้นมีสงครามกลางเมืองที่ร้อนระอุมาก
If this continues, a scandal might break out.เหตุการณ์อื้อฉาว อาจจะระอุเพราะเรื่องนีได้นะ
Their wee bodies a-hissing and a-steaming?ร่างเล็กๆ ของพวกเขา จะร้อนระอุแดงฉานจนควันขึ้น
'I'd always been drawn to the purity of the desert, its hot wind and wide, open spaces.'ฉันมักถูกดึงดูดด้วยภาพ ในใจของทะเลทรายอันบริสุทธิ์ ลมที่ร้อนระอุ กว้างสุดลูกตา ไร้ก้อนเมฆ
The ground's too hot.พื้นดินร้อนระอุมากเกินไป
There was nothing save cooling embers in the rebel camp where Tiberius met his end.มันเป็นเพียงแค่คุระอุในค่ายกบฏ ที่มี Tiberius ใกล้ วันที่ 31 00: 03: 06,100
Well, I'm a little disappointed the train station isn't a smoldering pile of ash.ฉันผิดหวังนิดหน่อย สถานีรถไฟไม่เป็นกองระอุของเถ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระอุ
Back to top