ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระส่ำระสาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระส่ำระสาย*, -ระส่ำระสาย-

ระส่ำระสาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระส่ำระสาย (v.) be disorganized See also: be disordered, be in a state of unrest, be in a state of chaos, be in a sate of disunity, be in a state of turmoil Syn. เสียกระบวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There were ripples in the royal family at that time, which left me scarred and hurt for life.มีความระส่ำระสายในราชวงศ์ในตอนนั้น ซึ่งทำให้ฉันวิตกและเจ็บปวดกับชีวิต
Trying to win the trust of a man showing an unhealthy interest in a Chechnyan terrorist group.กำลังพยายามซื้อใจชายที่แสดงตัวว่าสนใจต่อสถานการณ์ระส่ำระสายในกลุ่มกบฏเชชเนีย.
Florence is weak now. We should take advantage of it.ตอนนี้เมืองฟลอเร็นซ์ระส่ำระสายมากแล้ว เราน่าจะฉวยโอกาสนี้ลงมือ
Cut off the head, and the body will flounder.ตัดหัวมันออก แล้วตัวของมันจะระส่ำระสาย
You find us in disarray.คุณจะพบเราในความระส่ำระสาย
Because if Jason went after us, exposing your father as his, too, it'd be my family breaking down in the middle of the night.ไม่งั้นถ้าเจสันตามมาเอาเรื่องเรา แฉพ่อเราไปด้วย คืนนั้น ครอบครัวเราก็แตกระส่ำระสายแน่ๆ
Our entire lives will be up for grabs.ชีวิตคู่ของเราจะระส่ำระสาย
You know, ever since the banks started to suffer these cyber-attacks, the market has been shaky.คุณก็รู้ ตั้งแต่ธนาคารเริ่ม ได้รับความเสียหายจากการโจมตีทางไซเบอร์ วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2012 45 นาที ก่อนตลาดหุ้นจะปิด ตลาดระส่ำระสาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระส่ำระสาย
Back to top