ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระรี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระรี่*, -ระรี่-

ระรี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระรี่ (adv.) (laugh) continuously
ระรี่ระริก (adv.) gigglingly See also: mirthfully, tremblingly Syn. ระริกระรี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems like little j. got her happily ever after.แอบเห็น ลิตเติ้ล เจ ระริกระรี้ หลังจากนานมาแล้ว
You are loving this.ระริกระรี้น่าดูเลยนะ
He's not supposed to be all smitten. Smitten?เค้าไม่ควรจะไประริกระรี้กับคนอื่น
Mother, I think "intrigued" is a better word.ระริกระรี้? แม่ครับ ผมว่าคำว่า 'พิศวง' น่าจะเหมาะกว่านะครับ
I thought you were annoying when you were cheerful, but this smugness is much worse.ผมคิดว่าคุณน่ารำคาญเวลาคุณระริกระรี้ แต่เห็นสบายใจแบบนี้แล้วน่าหมั่นไส้กว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระรี่
Back to top