ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระทวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระทวย*, -ระทวย-

ระทวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระทวย (adv.) sad
ระทวย (adv.) languidly See also: weakly
English-Thai: HOPE Dictionary
lissom(ลิส'เซิม) adj. อ่อนระทวย,อรชร,คล่องแคล่ว,ว่องไว.
lissome(ลิส'เซิม) adj. อ่อนระทวย,อรชร,คล่องแคล่ว,ว่องไว.
lithe(ไลธฺ) adj. งอได้,โค้งได้,อรชร,อ่อนระทวย., See also: litheness n., Syn. lithesome
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's never failed me before. She'll turn him into jelly!หล่อนไม่เคยทำฉันผิดหวัง หล่อนจะทำให้มันระทดระทวย
She's not yelling, not threatening, not pacing.เธอไม่ระทวย ไม่ขู่หรือตัวแข็ง
I guess we all knew your weakness for limos.ผมเดาว่าเราทั้งคู่รู้ว่าคุณอ่อนระทวยแค่ไหนบนลิโมนะ
That's so crazy and emotionally vulnerable.นั่นมันบ้ามากและระทวยใจสุดๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระทวย
Back to top