ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระดับชาติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระดับชาติ*, -ระดับชาติ-

ระดับชาติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระดับชาติ (adj.) national Syn. ระดับประเทศ
ระดับชาติ (n.) national level Syn. ระดับประเทศ
English-Thai: HOPE Dictionary
public(พับ'ลิค) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน,โดยส่วนรวม,มีชื่อเสียง,เลื่องลือ,ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย,ไม่ใช่ส่วนตัว,ในที่สาธารณะ)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
national conventionการประชุมระดับชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมProceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Elon Musk, uh, tech participation...ระดับชาติ... กับอีลอน มัสค์ เรื่อง... การแข่งขันรวมใจ...
Nationals coming up but we really don't have a choice.ระดับชาติใกล้เข้ามาแล้ว และพวกเรา ไม่มีทางเลือก
Why are we making a federal case out of this?ทำไมเราทำเรื่องนี้ให้ใหญ่ระดับชาติไปแล้วซะล่ะ?
Mr. Jones has won 13 national championships, including four U.S. Opens and five U.S. Amateurs.คุณโจนส์ชนะการแข่งระดับชาติ 13 ครั้ง... ...ยูเอสโอเพ่น 4 ครั้ง ยูเอสสมัครเล่น 5 ครั้ง
Mr. Hagen has won 11 national championships, includin' four British Opens and five PGA's.ชนะการแข่งระดับชาติ 11ครั้ง รวมทั้ง... ...บริติชโอเพ่น 4 ครั้ง พีจีเอ 5 ครั้ง
I helped him to hide himself.ฉันรู้จักนักดนตรีระดับชาติแน่ล่ะ
Exxon pled guilty in connection to federal criminal charges with the Valdez spill and paid $125 million in criminal fines.เอ็กซอนมีความผิดในคดีอาญาระดับชาติ กรณีทำน้ำมันรั่วไหลที่เมืองวาลเดซและต้องจ่ายค่าปรับ 125 ล้านเหรียญ
You're freaking me out. I'm having a National Enquirer moment.คุณกำลังพูดแปลกๆนะ ผมกำลังถูกดึงเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ระดับชาตินะเหรอ
Who's orrin?เขาเป็น ผอ.ระดับชาติ ของโอเพ่นสเปซ
We trusted you. We took care of you. We made you into a national icon.เราไว้ใจคุณเราดูแลคุณ ปั้นให้คุณดังระดับชาติ
For years he was involved with a man we knew as Le Chiffre a private banker to the world's terrorists.หลายปีมานี้ เขาร่วมงาน กับคนที่เรารู้จักในนามของ เลอชีฟ เป็นทั้งนายธนาคาร และผู้ก่อการร้ายระดับชาติ
Human casualties were low, but the nation mourns one of its greatest and most respected war heroes.ความเอาใจใส่ของคนน้อยลง แต่ความเสียใจระดับชาติ กับฮีโร่สงครามอันเป็นที่เคารพ
I also won a national competition for college journalists with my series on the janitors' union which exposed the exploitation of...ฉันได้รับรางวัลระดับชาติ ตอนแข่งในมหา'ลัย... คนเขียนข่าว
You gotta be kidding me. This is a national disaster.คุณต้องล้อผมเล่นแน่ๆ นี่มันหายนะระดับชาตินะ
Said you gotta do both. A National is only two weeks away and you're 3 kg over.พูดว่าทำได้ทั้งสองอย่าง การแข่งระดับชาติอีกเพียงแค่สองอาทิตย์
I could only miss that if there was a major national emergency.ต้องเป็นเหตุฉุกเฉินระดับชาติ ถึงจะผิดนัดได้
Well, I guess his friendliness is national level.เออ หมอนี่ท่าจะเป็นมิตรจะระดับชาตินะเนี่ย
You were once the national champ.ครั้งหนึ่งนายเคยเป็นแชมป์ระดับชาติเชียวนะ.
On the day I appear on that "Finding Your Teacher" TV show, I'll rip into him on national television He'll be so embarrassedซักวัน ชั้นจะไปปรากฏตัวในรายการทีวี"ตามหาอาจารย์ของคุณ", ชั้นจะฉีกหน้า เขาในทีวีระดับชาติ เขาจะต้องขายหน้า
This is why you can't make it to the nationalsทำไมนายถึงเป็นแบบนี้ ไม่สามารถทำให้เป็นระดับชาติ
We had a leak. A serious national security situation.เรามีไส้ศึก มันเป็นสถานการณ์ความปลอดภัยรุนแรงระดับชาตินะ
This is a national security emergency.นี่เป็นภาวะฉุกเฉินระดับชาติ
National sports pistol champion at age 10...ชนะเลิศแข่งยิงปืนระดับชาติ
Horse in England called Great Run won The National a couple of timesม้าจากอังกฤษเรียกว่าเกรทรัน ชนะการแข่งขันระดับชาติสองครั้ง
The group hopes to confront the politician who will be attending the Νational Pharmaceutical Conference.ผู้ชุมนุมคาดหวังว่าจะได้พบกับนักการเมืองผู้นี้ ซึ่งจะเข้าร่วมงานประชุมเภสัชกรรมระดับชาติ
Sorry, this is a matter of national security.ขอโทษที มีสถานการณ์บางอย่างที่กระทบต่อความมั่นคงระดับชาติ
Shepherd on the front page of a national journal,เชพเพิร์ดลงหน้าปกของวารสารระดับชาติ
Because your problem is a national problem.เพราะปัญหาของคุณเป็นปัญหาระดับชาติ
I'd hardly call a few isolated incidents a national problem.ผมแทบจะไม่เรียกอุบัติเหตุพวกนี้ว่าเป็นปัญหาระดับชาติ
As soon as I give you information on Ultima National, you'll toss me aside.ทันทีที่ผมให้ข้อมูลลับระดับชาติกับคุณ คุณก็จะเขี่ยผมทิ้ง
You're on the national stage now, walt, which is exactly where you wanted to be.คุณอยู่ระดับชาติแล้ว วอลต์ ที่ที่คุณอยากจะเป็น
Let me guess, national geology crisis?ถ้าให้ฉันเดา คงเป็นวิกฤติทางธรณีวิทยาระดับชาติ
Maybe we make a little more in Michigan than the national average, but what's the national average?เราอาจจะสร้างมิชิแกนน้อยๆ โดยเฉลี่ยระดับชาติ แต่โดยเฉลี่ยระดับชาติคืออะไร
They're working international. we've got domestic.CIA รับงานระดับชาติ เราทำในประเทศ
We have to be in Albuquerque In a couple of weeks for nationals.เราต้องไปแข่งระดับชาติ ที่อัลบูเคอร์คี อีกไม่กี่สัปดาห์
I have a cheerios routine to polish That's gonna clinch us nationals.ฉันต้องคุมซ้อมทีมเชียร์ เราต้องไปแข่งระดับชาติ
Rutledge is claiming natial security.รัทเลดจ์ อ้างว่าเป็นความลับระดับชาติ
It was the supreme contest in ancient Greek games.มีการแข่งขันระดับชาติ ในกีฬาโบราณของกรีก
I urge the international declare an emergency.ผมขอประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินระดับชาติ
I want a national debate on ts, Because once that happens, they have to charge me.ผมอยากให้เรื่องนี้มีการโต้วาทีระดับชาติ

ระดับชาติ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ระดับชาติ English: national

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระดับชาติ
Back to top