ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอสักพัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอสักพัก*, -รอสักพัก-

รอสักพัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอสักพัก (v.) Wait a minute See also: Wait a moment Syn. รอสักประเดี๋ยว Ops. รอนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wait till she realises what I've done for her.รอสักพัก เจ้าจะได้เห็นความเป็นจริง ข้าจะทำอะไรให้เจ้าได้บ้าง
I suggest you wait to respond.รอสักพักก่อนตอบดีกว่า
The boss is taking a walk right now.รอสักพักนะคะ เดี๋ยวท่านเดินเข้ามาค่ะ
Well, maybe you should wait.คุณน่าจะรอสักพักก่อนนะ
They must have been on hold for quite a while, because they talked about everything- who they killed, where they dumped the car, even where they hid the masks.พวกเขาคงจะกดปุ่มถือสายรอสักพักได้ เพราะว่าพวกเขาคุยกันทุกอย่าง... พวกเขาฆ่าใครมา
Gonna be a while before they take him out of there.คงต้องรอสักพัก ก่อนที่จะเอาเขาออกจากนี่ได้
It could be a while.ต้องรอสักพักใหญ่นะคะ
I waited this long. Wait a little longer.ฉันรอไม่นานนักหรอก รอสักพัก
Do you need a moment to gather yourself?ซึ่งคุณต้องรอสักพัก เพื่อรวบรวมจิตใจของคุณ
I didn't get up for a while, and then when I did, they were gone.ผมรอสักพักจึงค่อยลุกขึ้น และหลังจากที่ผมลุกขึ้นมา พวกมันก็หายไปหมดแล้ว
We'll need to wait a while before we buy one.เราคงต้องรอสักพัก กว่าจะซื้อได้
Excuse me. We've been waiting a while.ขอโทษครับ เรารอสักพักแล้ว
Well, whatever it is, he's gonna have to wait a tick.งั้น ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร เขาคงต้องรอสักพักนึง
As for the print, I wouldn't hold your breath.สำหรับลายนิ้วมือต้องรอสักพัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอสักพัก
Back to top