ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอมร่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอมร่อ*, -รอมร่อ-

รอมร่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอมร่อ (adv.) nearly See also: almost, soon Syn. เกือบจะ, จวนเจียน, หวุดหวิด, รำมะร่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got to shut it off, man. Too late. It's too late.สายไปแล้ว อยากตายทั้งคู่รึไง มันจะระเบิดอยู่รอมร่อแล้ว
It's conceivable, you miserable, vomitous mass, that I'm only lying here because I lack the strength to stand.มันก็เป็นไปได้ที่เจ้ากลัวจนจะอาเจียนออกมาอยู่รอมร่อ ข้านอนอยู่ที่นี่เพียงเพราะว่าข้าไม่มีแรงจะยืน
We're passing each other on the down slope of a marriage. My third.ก็ใกล้จะลงเหวอยู่รอมร่อแล้ว
You're about to become a billionaire. Do you really want to give all that up?คุณกำลังจะกลายเป็นเศรษฐีอยู่รอมร่อ คุณจะทิ้งทุกอย่างไปตอนนี้อย่างงั้นเหรอ?
Stop looking at me like that. We're to have a baby in a week.อย่ามามองชั้นอย่างงั้น ฉันจะคลอดอยู่รอมร่อแล้ว
The neighbors are scared to death.และคนที่นี่กำลังจะตายอยู่รอมร่อ
You waltz in here at 10 past 3:00 in the afternoon.กว่าจะโผล่ได้.. ก็จะบ่าย3โมงอยู่รอมร่อ
The month's almost over and sales are...ใกล้สิ้นเดือนรอมร่อ ยอดขายยัง...
Fuck you, too. Sun's gonna be up in half an hour.เหี้ยเอ้ย เหมือนกัน ตะวันจะขึ้นอยู่รอมร่อแล้ว
I'm racing you to the grave as it is.ฉันกำลังเดินไปหลุมศพ อยู่รอมร่อ
Felt like my head was gonna explode.รู้สึกหัวฉัน ใกล้จะระเบิดอยู่รอมร่อแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอมร่อ
Back to top