ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอบแรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอบแรก*, -รอบแรก-

รอบแรก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอบแรก (n.) premiere See also: gala premier Syn. รอบปฐมฤกษ์
รอบแรก (n.) first trip See also: first time, first
English-Thai: HOPE Dictionary
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสายprimer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Hero ooshi" (many hero's in) Sekigahara!รายการพิเศษ รอบแรก 4000 เยน (รวมภาษี) จันทร์-พุธ-เสาร์
Round one is documentation, round two is a demo, and round three is a script reading.รอบแรก ดูรูปร่างหน้าตา รอบ 2ทดสอบการต่อสู้ รอบ3อ่านบท
Round one starts in ten minutes.รอบแรกจะเริ่มต้นในอีกสิบนาที
The first round is the least accurate. The snipers call it a cold shot.รอบแรกเป็นที่ถูกต้องอย่างน้อย ซุ่มเรียกว่ายิงเย็น
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา
The Jamaican team attempts its first ever Winter Olympic event.ทีมจาไมก้ากับรอบแรกในโอลิมปิก
Well, the first time I did it, I got a zero.อืม รอบแรกทำได้ 0 นะ
I know he changed this. I know we weren't having this conversation the first time... so you don't know what we lost.เขาเปลี่ยนนี่ไง ฉันรู้ว่าเราไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้กันตอนรอบแรกแน่
OK. Not I pass the first roundok.เพิ่งจะผ่านรอบแรกเอง
Congratulate you on the success in the first election of G-Boy Contestยินดีด้วย ท่านผ่านการคัดเลือกรอบแรกของG-Boy Contest
First election of G-Boyผู้ผ่านรอบแรกของการประกวดG-boy
Congratulation to all for your success in first election!ยินดีด้วย ท่านผ่านการคัดเลือกรอบแรกของG-Boy Contest
Well, you know, round one is the most...เอ่อ เธอรู้ไหม ว่ารอบแรก...
Well, I Had, Like, 15 Of Them This Morning When Daddy First Made Them.ก็ หนูเพิ่งจะกินไปสัก 15 ชิ้น ตอนที่พ่อทำเสร็จรอบแรก
After the first round of individual drug trials failed,หลังจากการทดลองยาในรอบแรกล้มเหลว
That will be our test run.เป็นการทดสอบความเร็วรอบแรก
Yesterday, I dug out my first sweater of the year.เมื่อวาน ฉันเพิ่งเอาเสื้อกันหนาวมาใส่รอบแรกของปีเลยล่ะ
This... is the Tokyo preliminary round of the National High School Baseball Championship?นี่คือ การแข่งขันรอบแรกของโตเกียวเข้าสู่โคชิเอ็ง?
Yeah, same team that couldn't even make it past the first round.ช่าย ทีมเดียวกับที่ผ่านรอบแรกยังไม่ได้เลย
Past the first round of admissions at yale,เธอไม่มีทางจะผ่านรอบแรกของการคัดเลือก
Uh, I'd like to place an exacta on captain Brody and mister Hooper in the first race.ผมต้องการแทงควบตรง กัปตันโบรดี้ กับมิสเตอร์ฮูเปอร์ ในรอบแรก
But you--you are going to yale. You got in, an early admission.- แต่เธอ เธอจะได้เข้าเยล เธอได้เข้าเยลในการรับรอบแรกแล้ว
We saved you the first roll.เพื่อน เราให้นายพลิกรอบแรก
H.R. is sending out an e-mail to the first round of people to be let go.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่งเมลล์ไปหา คนที่จะให้ออก รอบแรกแล้ว
Now, this first attack was a test of our strength.ตอนนี้ รอบแรกแค่ทดสอบความแกร่งของเรา
If we'd known, Chiaki and I would've come to the earlier rounds.ถ้ารู้ก่อน โนดาเมะกะรุ่นพี่จิอากิคงจะได้ไปเชียร์ตั้งแต่รอบแรก
Yeah, we heard you the first time.ช่าย พวกเราได้ยินที่นายพูดตั้งแต่รอบแรกแล้ว
As we head into the first round of the debates, there are eight candidates in the lead.นั่นชื่อผม ในการดีเบตรอบแรก เราได้แคนดิเดททั้งสิ้น 8 คน
And it's your first game.และเป็นรอบแรกที่นายลงเล่น
There's a baseball channel here too.ต่อไปนี้แรกเก็บเงินรอบแรกกับทีมเบสบอล
Then after one round, we are tied.งั้นในรอบแรกก็เสมอกัน
That kind of comment almost got us knocked out of the first round.ความเห็นแบนั้นแหละ ที่เกือบทำให้เราโดนตัดตั้งแต่รอบแรก
Meanwhile, your eyewitness described a pause between the first and second rounds.ขณะที่พยานของคุณอธิบายหยุด ระหว่างรอบแรกและครั้งที่สอง
Take turns sleeping. I can take first watch.ผลัดกันนอนแล้วกัน ฉันดูรอบแรกเอง
Hunt comes through to complete his first lap leading the field.ล่าผ่านมาให้เสร็จสมบูรณ์รอบแรกของเขาที่นำข้อมูล
Okay, there are 19 couples ahead of you, and then you're up for your first round of auditions.มีคนแข่งก่อนหน้าคุณ 19 คู่ จากนั้นก็ถึงคิวของคุณในการคัดตัวรอบแรก
Unless you hit pay dirt on the first strike, it'll be messy.ถ้าคุณพ่อทำไม่สำเร็จ\จากการลงมือรอบแรก มันต้องยุ่งเหยิงแน่นอน
Bobby, you've drawn lvanovich in the first round.คุณเสมออิวานโนวิคในรอบแรกแล้ว
In celebrity news, The Richmond Valentine movie premiered in Hollywood, last night.ภาพยนตร์ของริชมอนด์ วาเลนไทน์ เปิดฉายรอบแรกที่ฮอลลีวูดเมื่อคืนนี้
They've dominated this tournament up till now, and EHOME takes the first match so convincingly.พวกเขาครองเกมมาได้อยู่จนถึงตอนนี้ แต่ EHOME ก็ได้ชัยชนะในรอบแรกไปได้อย่างเหลือเชื่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอบแรก
Back to top