ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รองอธิบดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รองอธิบดี*, -รองอธิบดี-

รองอธิบดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รองอธิบดี (n.) deputy director
English-Thai: HOPE Dictionary
commissary(คอม'มิเซอรี) n. ร้านขายอาหารและเสบียง,ที่จ่ายเสบียง,รองหัวหน้า,commissar,รองอธิบดีตำรวจ,รองนายกเทศมนตรี
solicitor generaln. (ในอังกฤษ) ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอัยการ,, See also: Solicitor General n. (ในอเมริกา) รองอธิบดีกรมอัยการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been sent at the request of Deputy Director Esmar to get to the bottom of the Scofield-Burrows supermax story.ผมถูกส่งมา จากการร้องขอของท่านรองอธิบดี เพื่อที่จะรู้ถึงเรื่องราวของสกอฟิลแลโบร์โรว์อย่างละเอียด
Since the deputy director said it was. Why?ตั้งแต่รองอธิบดีบอกไง
"Deputy Chief Matthews featured prominently in Miami Madame's little black book.""รองอธิบดีแมทธิว ผู้มีชื่อเสียง ในบัญชีดำของคุณนาย แห่งไมอามี่"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รองอธิบดี
Back to top