ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวบรัดตัดความ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวบรัดตัดความ*, -รวบรัดตัดความ-

รวบรัดตัดความ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวบรัดตัดความ (v.) shorten See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action Syn. รวบรัด Ops. ขยายความ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it was just so comical. DJ Justice just cuts you down to size.และมันตลกมาก ดีเจรวบรัดตัดความ
Keep it short.ช่วยรวบรัดตัดความด้วยละกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวบรัดตัดความ
Back to top