ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ*, -รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ-

รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ (n.) automatic transmission car Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้ Ops. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ
Back to top