ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถปิคอัพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถปิคอัพ*, -รถปิคอัพ-

รถปิคอัพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถปิคอัพ (n.) pick-up See also: pick-up truck
รถปิคอัพ (n.) pick-up See also: pick-up truck
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of a green-And-White pickup. It belongs to alvaro.รถปิคอัพสีเขียวขาว มันเป็นของอัลวาโร่
And I don't think his pick-up could make it down here anyway.แล้วผมก็ไม่คิดว่ารถปิคอัพของเขาจะมาถึงที่นี่ได้
I told him it'd take more than chewing' gum and bailing' wire to fix that there pick-up.ฉันเคยบอกเขาว่าฉันจะไปหาหมากฝรั่งกับลวด เพื่อเอามาซ่อมรถปิคอัพนั่น
Our suspect is 6'2", 380 pounds, hispanic,ผู้ต้องสงสัยสูง 6 ฟุต 2 นิ้ว หนัก 380 ปอนด์ คนสเปน ขับรถปิคอัพยี่ห้อฟอร์ด รุ่นปี 1971
I don't do fucking pickups, all right?ฉันจะไม่ทำรถปิคอัพทั้งหมด ใช่มั้ย?
It's a pickup, late model, bias ply,เป็นรถปิคอัพ รุ่นใหม่ โครงสร้างยางลาดเอียง
I'm in the DMV database checking late-model Ford pickups in Baltimore.ผมอยู่ในฐานข้อมูล ดีเอ็มวี (* กรมการขนส่ง) กำลังตรวจสอบฟอร์ดรุ่นล่าสุด รถปิคอัพในบัลติมอร์
Form 83-100s filed in connection with the purchase of a Ford pickup in the last 10 years.แบบฟอร์ม 83-100 ที่เชื่อมโยง กับการสั่งซื้อรถปิคอัพ ฟอร์ด ในสิบปีที่ผ่านมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถปิคอัพ
Back to top