ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถบดถนน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถบดถนน*, -รถบดถนน-

รถบดถนน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถบดถนน (n.) road roller See also: steamroller
English-Thai: HOPE Dictionary
steamroller(สทีม'โรเลอะ) n. รถบดถนนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ,พาหนะกลิ้งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ. adj. เกี่ยวกับรถบดถนน,ด้วยวิธีการบีบคั้นที่รุนแรง., Syn. steam-roller
English-Thai: Nontri Dictionary
steamroller(n) รถบดถนน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
steamroller (n.) รถบดถนนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ See also: พาหนะกลิ้งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
America has rolled by like an army of steamrollers.อเมริกาหมุนเหมือนกับรถบดถนน
What are the traits of a steamroller?อะไรคือลักษณะของรถบดถนนไอน้ำ..
Great idea, except the only symptom it matches up with is being steamrollerish.ความคิดยอด. \ .ยกเว้นไม่มีอาการตรงกับรถบดถนน
What if it's not how a steamroller works, but what it does?และถ้าทำไม่ได้.. รถบดถนนทำงานยังไง
Dr. Brennan, given the choice, would you rather be run over by one steamroller or by 1,000 mopeds?ดร.เบรนแนน ผมอยากให้คุณเลือก ถ้าคุณต้องถูกรถชน\ คุณจะเลือกระหว่าง รถบดถนนพลังงานไอน้ำ1คัน\ หรือใช้มอเตอร์ไซด์เล็ก1000คันชนล่ะ
Rather be run over by a steamroller.ฉันอยากถูกชนด้วยรถบดถนนมากกว่า
You want to be run over by a steamroller?คุณอยากจะถูกชนด้วยรถบดถนน
It looks like it weighs more than an actual Roller.นี่มันดูหนักกว่ารถบดถนนอีกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถบดถนน
Back to top