ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถขนของ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถขนของ*, -รถขนของ-

รถขนของ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถขนของ (n.) transport vehicle
English-Thai: Nontri Dictionary
dray(n) รถบรรทุก,รถขนของ,รถล้อเลื่อน,แคร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a moving van across the street.รถขนของ มันอยู่อีกฟากถนน
The moving van'll get there before usรถขนของคงไปถึงบ้านก่อนเราแน่
Well, that's the moving van that has a lot of boxes I have to unpack.รถขนของมาแล้ว ฉันมีของที่จะต้องจัดการ
What? I'm sure the moving van's there by nowตอนนี้ต้องมีรถขนของมาแล้วแน่
I've got 10 bucks here for the kid who can carry the most stuff, okay?ฉันมี 10 เหรียญสำหรับเด็ก คนที่สามารถขนของได้เยอะที่สุด โอเค?
You know,there's a moving van next door.คุณรู้มั้ย มีรถขนของมาบ้านข้างๆเรา
Why is there a moving van in your driveway?ทำไมมีรถขนของ จอดอยู่ในที่จอดรถเธอล่ะ
YOU KNOW, I SAW THE MOVERS TAKING INแบบว่าฉันเห็นรถขนของเข้ามาน่ะ
Shipment manifest for two pallets of electronics, 180 pounds and...ใบรายการสินค้าขนส่งทางเรือ สำหรับสองคันรถขนของอิเล็กทรอนิกส์ 180 ปอนด์และ...
Have them pull a swing. I want another truck loaded and off by 11.ให้พวกเขางมของขึ้นมา ฉันอยากได้ รถขนของพร้อมออกตอน 11 โมง
Look, we just boosted the truck and...พวกเราแค่คนขับรถขนของ
What if Amir suspected another driver?- เปิดออกมาดูซิ ระเบิดไม่ได้อยู่ในรถขนของ
The bomb was not in the truck.ระเบิดไม่ได้อยู่ในรถขนของครับ
We saw the moving trucks a couple weeks ago.เราเห็นรถขนของเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อน
That would explain the van parked in the loading zone.นั่นอธิบายเรื่องรถแวน จอดในโซนรถขนของได้
Keep a visual and radio it. [Rustling in distance] The shopping cart's gone.เปิดสัญญาณภาพและวิทยุเอาไว้ รถขนของหายไป
All units be advised, we have lost transport.ทุกหน่วยโปรดทราบ เราเสียรถขนของไป
Repeat, we have lost transport. Open it up. Come on!ย้ำ เราเสียรถขนของไป เปิดออก แฟรง เดลาโน
I'm not going to show up at your house with a U-Haul.ฉันจะไม่ไปโผล่ที่บ้านเธอ \ พร้อมรถขนของย้ายบ้านหรอก
I just snagged a key card from the maid's cart and tried every door till one opened.ฉันแค่จิ๊ก Key Card จากรถขนของแม่บ้าน และพยายามเปิดประตูทุกบานจนกว่าจะเปิดได้
On the burner phone your man dropped when he made off with my supply truck last night.ในโทรศัพท์ใช้แล้วทิ้ง ที่คนของนายทำหล่น ตอนมันหนีไปพร้อมกับรถขนของ ของฉันเมื่อคืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถขนของ
Back to top