ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยุ่งยากใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยุ่งยากใจ*, -ยุ่งยากใจ-

ยุ่งยากใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุ่งยากใจ (adv.) awkwardly See also: disconcertingly, inconveniently Syn. รีๆ รอๆ, สับสน, เก้อเขิน
English-Thai: HOPE Dictionary
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
fluster(ฟลัส'เทอะ) {flustered,flustering,flusters} vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้มึนเมา,ทำให้สลึมสลือ. vi. งงงวย,สลึมสลือ. n. ความตื่นเต้น,ความยุ่งยากใจ,ความเกรียวกราว
messy(เมส'ซี) adj. สกปรก,ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง,ยุ่งยากใจ,ลำบากใจ., See also: messily adv. messiness n., Syn. untidy,
pester(เพส'เทอะ) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาน,ตื้อ,ตอม,ทำให้ยุ่งยากใจ., See also: pesterer n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distressคับขัน,ความทรมาน,ความรู้สึกเป็นทุกข์,ความยุ่งยากใจ,สภาวะคับขัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
messy (adj.) ซึ่งยุ่งยากใจ See also: สับสน, ซึ่งลำบากใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jasmine, Jafar, now let's put this whole messy business behind us.จัสมิน จาฟา เอาละ ทิ้งเรื่องยุ่งยากใจเหล่านี้ไว้ข้างหลังดีกว่า นะ
Don't make my life harder for me than it has to be.อย่าทำให้ผมยุ่งยากใจ ไปกว่าที่มันเป็นอยู่เลย
Grieving is messy.ความเศร้าโศกคือ ความยุ่งยากใจ
Maybe before all this, we would have had difficulties with you marrying our son, but what I saw that day, that moment,บางที ก่อนหน้านี้ เรารู้สึกยุ่งยากใจที่เธอ จะแต่งกับลูกชายของเรา แต่สิ่งที่ฉันเห็น ในวันนั้น ในขณะนั้น
I know you're distressed because they're your friends, but murder can't be forgiven.ผมรู้ว่าคุณยุ่งยากใจ เพราะเขาก็เป็นเพื่อนคุณทั้งคู่ แต่การฆาตกรรมไม่สมควรได้รับการให้อภัยนะ
You'll fgive me if I have trouble respecting a deserter.ต้องอภัยให้พ่อด้วย ที่ทำรู้สึกยุ่งยากใจ เรื่องที่ต้องเคารพนั่น
And I know you're not exactly Mr. Adventure, so this has to be difficult for you.และฉันรู้ว่าคุณไม่เป็น นักเดินทางซะทีเดียว ดังนั้นเรื่องนี้ต้องทำให้คุณ ยุ่งยากใจหน่อย
I know you're messed up right now.รู้ด้วยว่านายกำลังยุ่งยากใจ
It's confusing and messy and dirty.มันสับสน และยุ่งยากใจ และขุ่นเคือง
My, my. Aren't we troubled, dearie?แหม มันช่างยุ่งยากใจอะไรเช่นนี้ ใช่มั้ยที่รัก
How dare you mock me or mock your father!เธอกล้าทำให้ฉันยุ่งยากใจได้ยังไง เธอกล้าทำให้พ่อของเธอยุ่งยากใจได้ยังไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยุ่งยากใจ
Back to top