ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยืนหยัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยืนหยัด*, -ยืนหยัด-

ยืนหยัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยืนหยัด (v.) be steadfast See also: persist in, persevere in, insist on Ops. ถอย
English-Thai: HOPE Dictionary
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
holdovern. คนที่ยืนหยัด,สิ่งที่ยืนหยัด
inexorable(อินเอค'เซอระเบิล) adj. ไม่ยอมแพ้,ไม่ย่อท้อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ยืนหยัด,เหนียวแน่น,ไม่ปราณี,ไม่ยอมผ่อนปรน., See also: inexorability,inexorableness n. inexorably adv., Syn. unyielding
insist(อินซิสทฺ') vi.,vt. ยืนยัน,ยืนกราน,ยืนหยัด,เรียกร้อง., See also: insister n. insistly adv., Syn. urge,maintain,assert
insistence(อินซิส'เทินซฺ) n. การยืนยัน,การยืนหยัด, Syn. assertion
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
last(ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
lasting(ลาส'ทิง) adj. ทนทาน,ทน,คงทน,ยืนหยัด,ถาวร. n. สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง., See also: lastingness n. ดูlasting, Syn. durable
militate(มิล'ลิเทท) vi. กระทำทางทหาร,ต่อสู้,ตอบโต้,รบ,ยืนหยัด., See also: militation n.
own(โอน) adj.,n. (สิ่งที่เป็นของ) ตัวเอง,เป็นเจ้าของ -Phr. (hold one's own ยืนหยัด,ทนอยู่) vi.,vt. มี,ยอมรับ,รับว่าเป็นของ,คล้อยตาม,เชื่อฟัง.
persevere(เพอซะเวียร์') vi. อุตสาหะ,พาก-พียร,พยายาม,ยืนหยัด,บากบั่น, Syn. endure
persist(เพอซิสทฺ',-ซิสทฺ') vt. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อรั้น,ดื้อ,เพียร,ทนทาน,ฝังแน่น, See also: persister n., Syn. persevere
persistent(เพอซิส'เทินทฺ) adj. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อ,ดื้อรั้น,ทนทาน,ฝังแน่น, Syn. persevering,firm
pertinacious(เพอทะเน'เชิส) adj. ดื้อรั้นที่สุด,ยืนหยัด,ถือทิฐิ,หัวแข็ง,เพียร, See also: pertinaciousness n., Syn. unyielding
resolute(เรซ'ซะลิวทฺ) adj. แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด,ตัดสินใจแล้ว, See also: resoluteness n., Syn. determined,firm
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
stand(สแทนดฺ) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ยืน,ยืนตรง,ตั้ง,ตั้งอยู่,ติดอยู่,ค้างอยู่,ยืนหยัด,ทนฝ่า,มีผลต่อไป,เป็นม้าพันธุ์,เผชิญ,อดทน,เลี้ยงดู,ปฎิบัติหน้าที่,จุดยืน,ตำแหน่ง,พยานในศาล,แท่นพูด,บัลลังก์,ที่จอดรถ,แผงหนังสือพิมพ์,แผง,แผงลอย,
stay(สเท) vi. อยู่,พักอยู่,คงอยู่,ยืนหยัด. vt. หยุด,ยั้ง,ควบคุม,สกัด,หน่วงเหนี่ยว,คอย,สนับสนุน n. การอยู่,การพักอยู่,การหยุดอยู่,การค้างอยู่,การเลื่อนการพิจารณา,สิ่งค้ำ,เครื่องค้ำ,สิ่งยึด,เครื่องรัดหน้าท้องหญิง,เชือกโยง,เสื้อในรัดรูป,แกงแนง, stays เครื่องวัดลำตัวผู้หญิง
stayer(สเท'เออะ) n. ผู้อยู่,ผู้ค้าง,ผู้ยืนหยัด,ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้มีความอดทน,สัตว์ที่มีความทรหดอดทน,สิ่งที่ยับยั้ง
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา
tenacious(ทะเน'เชิส) adj. เหนียว,เหนียวเหนอะ,ยืนหยัด,ยึดแน่น,ดื้อรั้น,ถือทิฐิ,หวงแหน, See also: tenacityness n.
tenacity(ทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้น,ความดื้อดึง,การยืนหยัด,การถือทิฐิ,ความเหนียว,ความเหนียวเหนอะ, Syn. stubbornness
unfinching(อันฟลิน'ชิง) adj. ไม่ลดน้อย,ยืนหยัด,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่., See also: unfinchingly adv.
uphold(อัพโฮลดฺ') vt. ยกสูงขึ้น,ยกขึ้น,สนับสนุน,ค้ำจุน,ยืนหยัด,ป้องกัน.
wrong-headed(รอง'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น,หัวดื้อ,ยืนหยัดในความคิดที่ผิด, See also: wrong-headedness n.
wrongheaded(รอง'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น,หัวดื้อ,ยืนหยัดในความคิดที่ผิด, See also: wrong-headedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ
pertinacious(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,ดื้อ,เพียร,เด็ดเดี่ยว
resolute(adj) แน่วแน่,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด
stubborn(adj) ดันทุรัง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ว่ายาก,ยืนหยัด
tenacity(n) ความดื้อรั้น,ความเหนียวแน่น,การยืนหยัด
unflinching(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,แน่วแน่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand firm (phrv.) ยืนหยัด See also: ตั้งอยู่ในที่มั่น Syn. hold firm, stand fast, stand pat, stick fast
stick fast (phrv.) ยืนหยัด See also: ตั้งอยู่ในที่มั่น Syn. hold firm, stand fast, stand pat
slug it out (phrv.) ยืนหยัดต่อสู้ See also: สู้จนจบ, สู้ไม่ถอย
stand together (phrv.) ยืนหยัดร่วมกัน See also: ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ Syn. stick together
cling together (phrv.) ยืนหยัดร่วมกับ See also: จงรักภักดีต่อ, ซื่อสัตย์กับ Syn. stick together
stand to (phrv.) ยืนหยัดในหน้าที่ See also: ทำหน้าที่ Syn. remain at, stay at
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He stands up for the right thingเขายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
You've got to stand for something, or you'll fall for anythingคุณต้องยืนหยัดเพื่อบางสิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดหวังกับทุกสิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today we, the people... stand united against the darkness.วันนี้ เรา ฝูงชน ยืนหยัด ต้าน ความมืด
Stand up for those principles you've been preaching, we're all held accountable Clyde, that includes you.ยืนหยัดกับหลักการที่คุณได้ประกาศไว้ เราทุกคนรับผิดชอบ ไคลด์ รวมถึงคุณด้วย
Let's get that straight right now.ยืนหยัดซะบ้าง ตอนนี้
Taking a stand against oppression and the courage to fight back!ยืนหยัดต่อการกดขี่ และกล้าหาญที่จะต่อสู้กลับไป
Defeat and death were upon us.ยืนหยัดประจันหน้ากับอสูรเพลออร์ค เขาเพียงลำพังต่อกร กับศัตรูผู้น่าครั่นคร้าม
Stand fast, men!ยืนหยัดอย่างลูกผู้ชาย
Standing down while your friend goes into battleยืนหยัดเคียงข้างเพื่อนในสมรภูมิ
And he stood with the righteous.ยืนหยัดเพื่อความยุติธรรม
"It stands for social orderยืนหยัดเพื่อจัดระเบียบสังคม
Standing up for me is one thing, but you shouldn't interfere in matters between me and my son.ยืนหยัดเพื่อผมนั่นมันเรื่องหนึ่ง แต่คุณไม่ควรมายุ่งในเรื่องระหว่างผมกับลูกชาย
Stand up for what's right, like he did.ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง เหมือนที่เขาทำ
"stands for liberation of the human mindยืนหยัดเพื่ออิสรภาพ จากจิตใจของมนุษย์
Grace under pressure.ยืนหยัดได้แม้อยู่ภายใต้แรงกดดัน
Hold it, hold it.ยืนหยัดไว้,ยืนหยัดกันไว้
Any brave man would resist.คนที่ยืนหยัดสู้คือผู้กล้า
But baseball has marked the time.แต่เบสบอล ยืนหยัดตลอดมา
Well, Niki was very insistent that I should give you a call. How do you do?ดี Niki เป็นยืนหยัดมากว่าผมควรจะให้คุณโทร คุณจะทำอย่างไร
'People should just take me as I am' mused Hunt, as he strode along his Space Station corridor, his faithful dog Cosmo close to his heels."ประชาชนควรยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น" เขาพึมพัมกับตัวเอง สุนัขผู้ซื่อสัตย์นามคอสโมยืนหยัดเคียงข้างเขา
It is said that he also serves who stands and waits.เชื่อว่า พระองค์ จะตอบแทน คนที่ยืนหยัดและรอ
A new romantic interest will be introduced. I'm determined that TVs first on-air conception will take place.แล้วจะมีรักใหม่โรแมนติกเข้ามา และผมจะยืนหยัดถ่ายทอดสดต่อไป
But it wasn't until years later that I began to appreciate how brave she was and how alone she must have felt.แต่ก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น จนหลายปีล่วงไป ฉันจึงได้รู้ซึ้งว่า เธอช่างมีความกล้าหาญ ที่จะยืนหยัดอยู่เพียงลำพัง
In your letter confirming my employment, you said you wanted Siam to take its place among the nations of the modern world.ในจดหมายที่ท่าน ได้ยืนยันการจ้างงานของฉันนั้น ท่านบอกว่า อยากให้สยามยืนหยัดอยู่ท่ามกลางประชาชาติของโลกสมัยใหม่
Right back to where you always been. And then stand there.กลับไปยังที่ที่เคยอยู่และยืนหยัด
Despite recent setbacks on the front and escalating hardships at home remember that nothing can dim our fervor for our glorious homeland!ซึ่งหนีสัมพันธมิตรมา เหล่าพลเรือนจงจำไว้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว เราต้องยืนหยัดร่วมกัน
Finally, it takes a great deal of bravery to stand up to your enemies but a great deal more to stand up to your friends.และท้ายที่สุด ต้องใช้ความกล้าหาญมาก ในการยืนหยัดต่อสู้ศัตรู และกล้ายิ่งกว่านั้น ที่จะยืนหยัดเพื่อเพื่อนเรา
There is still time for us the last of the free tribes to stand together against this tyrant.เรายังมีเวลา... 3 เผ่าสุดท้ายที่เหลืออยู่ เพื่อยืนหยัดร่วมกัน ต่อสู้กับทรราชย์
Let us remember those that have been lost and let us give thanks for those that have been found and who stand here beside us.จงจำไว้ พวกเขาได้จากเราไป... ... และจงขอบคุณผู้ที่ยังรอดชีวิต... ... และยังยืนหยัดเคียงข้างเรา
I stand here before you now truthfully unafraid.ผมยืนหยัดอยู่เบื้องหน้าทุกท่านได้โดยไม่กลัวอะไร
This is our first really important test, let's take a stand.นี่เป็นการทดสอบครั้งสำคัญ เราต้องยืนหยัดสู้
And because we put up a fight because we stood up to this big corporation and we stood up to your editors and we stood up to your lawyers.เพราะเรายืนหยัดไม่ยอมบรรษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้ เรายืนหยัดต่อสู้กับหัวหน้า เรายืนหยัดต่อสู้กับทนายความ
You cant retaliate against employees if they're standing up for something that they believe is illegal that they don't want to participate in.คุณไม่สามารถกลั่นแกล้งลูกจ้าง เพราะเขายืนหยัดต่อสู้ ในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันผิดกฎหมาย
Because every Necromonger that lives today is a convert.แต่ที่เขาสามารถ ยืนหยัดได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะกลับมาเข้ากับเรา
We stand, light sentinels.ยังคงยืนหยัดดังกองทหารยามตัวน้อยๆ
And all of us living here today owe a debt of gratitude to these four brave men who struggled and withstood and sacrificed in order that this island might grow and prosper into what it is today.เราทุกคนมารวมกันที่นี่ในวันนี้ เพื่อรำลึกถึงบุญคุณ ...ของผู้กล้าหาญทั้งสี่ท่าน... ...ผู้ยืนหยัด อดทนฟันฝ่า และเสียสละ...
My fellow Englishmen tonight, our country that which we stand for and all that we hold dear faces a grave and terrible threat.ประชาชนชาวอังกฤษที่รัก... ..คืนนี้ ประเทศของเรา... ...ประเทศที่เรายืนหยัดต่อสู้...
The fact is, our family's still standing.ความจริงครอบครัวเรายังคงยืนหยัด เราอาจ...
Well, at least make a statement, and clear your name.งั้น อย่างน้อยก็ยืนหยัดเพื่อเคลียร์ตัวเอง
What we stand up for.เป็นเหมือนสิ่งที่เรายืนหยัด
You know, something you learned during your ordeal, something to keep them going no matter how bad it gets?อะไรบางอย่างแสนสาหัสที่คุณเรียนรู้มา อะไรที่จะทำให้พวกเขายืนหยัด แม้ต้องเจอกับสิ่งเลวร้าย
Maybe the stand on Iwo will be futile.การยืนหยัดเพื่อรักษา อิโว อาจไร้โอกาส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยืนหยัด
Back to top