ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอมรับผิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอมรับผิด*, -ยอมรับผิด-

ยอมรับผิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอมรับผิด (v.) confess See also: admit/acknowledge one´s mistake Syn. รับผิด Ops. ปฏิเสธ
English-Thai: HOPE Dictionary
confess(คันเฟส') {confessed,confessing,confesses} vi.,vt. สารภาพ,สารภาพความผิด,ยอมรับผิด., See also: confessable adj. ดูconfess confessingly adv. ดูconfess, Syn. disclose,concede,admit ###A. deny,conceal,cover
cop-out(คอพ'เอาท) n. การไม่ยอมรับผิดชอบ,การไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นหรือสัญญา,ผู้ที่ชองละทิ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
confess to (phrv.) ยอมรับผิด Syn. admit to
own up (phrv.) ยอมรับผิด See also: สารภาพผิด
stand corrected (idm.) ยอมรับผิด
expiate (vt.) ยอมรับผิดและแก้ไขความผิดนั้น Syn. atone for, make amends
make amends (vt.) ยอมรับผิดและแก้ไขความผิดนั้น Syn. atone for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, Wylie and Snyder fessed up, huh?แล้ว ไวย์ลี่ กับ สไนเดอร์ ยอมรับผิด ด้วยรึเปล่า ?
Just admit it and we can get back to playing baseball!ยอมรับผิดซะ แล้วเราจะได้เล่นกันต่อ
Confess to your crimes in Berlinยอมรับผิดทุกคดีที่เบอร์ลิน
Admit you know what you did.ยอมรับผิดว่าคุณน่ะรู้ ในสิ่งที่คุณได้ทำ
Yeah, you and that girl from the copy place which yesterday you took full responsibility for.ใช่ เธอกับแม่คนนั้นจากร้านซีร็อกส์ ทั้งๆที่เมื่อวาน เธอยอมรับผิดทั้งหมด
Chou Yuan, just admit your guilt!เฉินหยวน เจ้าก็แค่ยอมรับผิด
The relevant issue is whether or not you are ready to accept the responsibility for the death of every human being in this world.ประเด็นสำคัญก็คือคุณล่ะพร้อมมั้ย ที่จะยอมรับผิดชอบการตายของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้
But it never admitted guiltแต่มอนซานโตไม่เคยยอมรับผิด
Now I atone before you.ตอนนี้ลูกขอยอมรับผิด
What if you get Salvatore to admitแล้วถ้าเกิดว่าซัลวาทอเรยอมรับผิด
At first, I won't be able to trust you, but after I use this, you'll own up to a few things.อย่างแรก ฉันไม่สามารถไว้ใจแกได้ แต่หลังจากที่ฉันใช้สิ่งนี้ แกจะยอมรับผิดกับสิ่งเล็กน้อย
It may be better if people who committed serious crimes die.อาจจะดีกว่าถ้ามีคนยอมรับผิดเรื่องการตายของอาชญากร
Eventually, Jungho decided to take the fall in return for compensation,ในที่สุด จังโฮตกลงยอมรับผิดเสียเอง แลกกับเงิน
No one agrees to this story!ไม่มีใครออกมายอมรับผิดต่อเรื่องนี้
You need to accept responsibility for what's happened.เธอต้องยอมรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
Baby come back you can blame it all on meที่รัก โปรดกลับมา ฉันยอมรับผิดทุกอย่าง
You're not going to admit this, are you?เธอจะไม่ยอมรับผิดเรื่องนี้ ใช่ไหม
I can't really admit to something when I have no knowledge of what it is that I'm admitting.ฉันจะไม่ยอมรับผิดกับบางสิ่งที่ ที่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย จากสิ่งนั้นที่ฉันต้องยอมรับผิด
I mean, she refuses to admit it. She refuses to apologise.ฉันหมายถึง เธอปฏิเสธไม่ยอมรับผิด เธอปฏิเสธที่จะขอโทษ
And that that team would be led by the most unlikely of white knights, a man with no political convictions whatsoever, a man who, as far as I know, had never even voted once in his life.และทีมงานนั้นก็ควรปล่อย ทั้งหมด ไม่เหมือนอัศวินม้าขาวเลย ผู้ชายที่ไม่เคยมีการยอมรับผิด ทางการเมืองหรืออะไรก็ตาม
A full, no-holds-barred confession.เต็มๆ ไม่มีกัก การยอมรับผิด
Okay, so maybe I should have stayed and talked it out, but this is different.ฉันยอมรับผิด ตอนนั้นฉันควรจะอยู่คุย แต่นี่มันไม่เหมือนกันนะ
Look, I accept responsibility for what happened, but you forced the situation, and activating the weapons system the way you're proposing is completely reckless.นี่ ผมยอมรับผิดชอบเรื่องทั้งหมด แต่คุณฝืนสถานการณ์ กระตุ้นระบขีปนาวุธ
Maybe he confessed to protect her.บางทีเขาอาจจะยอมรับผิดแทนซูซาน
I hate to ***, I confess that.ฉันเกลียดที่จะ... ฉันยอมรับผิด
How about whoever did this just fesses up?มีใครจะสารภาพยอมรับผิดมั้ย?
You gonna 'fess up, weirdo?คุณจะยอมรับผิดได้แล้วรึยัง?
So you better think about coming cleanดังนั้นคุณจึงควรพิจารณาเรื่องยอมรับผิดซะ
Well, I've looked in yours, and we're not taking the blame for this.- แต่ฉันเห็น - และเราจะไม่ยอมรับผิด
You want to tell your little pal he's welcome to go and own up any time.ฝากไปบอกเพื่อนนายด้วยว่า... ผมยินดีให้เขามายอมรับผิดชอบได้ตลอด
If I can get out quickly by saying I did it, then let's say that I was the one who threw away the memory card.ถ้าผมได้ออกมาเร็วขึ้น โดยการยอมรับผิด แล้วก็บอกว่าผมเป็นคนขว้างเมมโมรี่การ์ดนั้นเองน่ะหรอ
I talked with a reporter from a magazine. He has someone in custody right now.ฉันคุยกับคนเขียนข่าวจากนิตยสาร, เขามีคนที่ยอมรับผิดอยู่ตอนนี้
He admits that everything is his fault.เขายอมรับผิดทุกอย่าง
I'll pay the fine for urinating in public.ถ้าคุณกล่าวหาว่าผมฉี่ในทีสาธารณะ ผมก็จะยอมรับผิด
I've reflected about it.ฉันยอมรับผิดแล้วล่ะคะ
Yeah, I've plea-bargained down from being burned at the stake.ครับ ผมยอมรับผิดเลยไม่ต้องโดนเผาทั้งเป็น
If this Guan did wrongs, I will accepts my punishmentถ้าข้าทำผิด ข้าก็ยอมรับผิด
Acknowledge your shortcomings, accept responsibility, and make amends.ยอมรับจุดอ่อน ยอมรับผิดชอบและทำการแก้ไข
No, you were manipulating her so you could get her to admit to a crime that you committed.ไม่ใช่ คุณกำลังหลอกใช้เธอ เพื่อให้เธอยอมรับผิดกับความผิดที่คุณเป็นคนก่อ
Look, the second he acknowledges guilt, we're moving in.ดูสิ โอกาสที่สองถ้าเขายอมรับผิด เราจะเข้าไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอมรับผิด
Back to top