ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอดขาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอดขาย*, -ยอดขาย-

ยอดขาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอดขาย (n.) circulation Syn. ยอดจำหน่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hawthorne Wipes sales went up 7%.ยอดขาย Hawthorne Wipes ก็เพิ่มขึ้น 7% - และมันดี
Sales have dried up, no more royalties.ยอดขายก็ลดลง ค่าลิขสิทธิ์ก็ไม่มีแล้ว
Sales have been increased because Japanese visitors are increased.ยอดขายกำลังพุ่งเพราะนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกำลังเพิ่มขึ้น
The upswing in candy sales had led to a rise in cavities which led to a rise in toothpaste sales.ยอดขายขนมหวานเพิ่มขึ้น ฟันผุก็เพิ่ม ยอดขายยาสีฟันก็เพิ่มตาม
Sales have dipped, granted, but that's more due to a downturn in consumer confidence,ยอดขายตกลง เป็นเรื่องจริง แต่นั่นเป็นเพราะความเชื่อมั่นของ ผู้บริโภคลดลง กลไกอื่น ๆ ทางการตลาด
We're anticipating $15 billion in sales, tomorrow alone.ยอดขายที่คาดไว้ 1,500 ล้าน พรุ่งนี้วันเดียว
It would have increased no matter who took over.ยอดขายที่สูงขึ้นมันไม่เกี่ยวกับว่าใครมาบริหาร
Eight figures and a piece of the merchandising.ยอดขายสินค้าเป็นเลขแปดหลักเลยนะ
# The highest sales in all of Wales!ยอดขายสูงสุดในทั้งหมดของเวลส
So, how's your quota this month? Have you had your first performance review?ยอดขายเดือนนี้เป็นไง ประเมินรึยัง
Sales go up, shareholders get rich.ยอดขายเพิ่ม ผู้ถือหุ้นรวย
Sales have picked up considerably.ยอดขายเพิ่มขึ้นมาเยอะเชียว
I mean, almost zero circulation. Uh, started in '05.ยอดขายแทบเป็นศูนย์ เริ่มพิมพ์ตอนปี 05
It's great promotion for Arcane, great publicity.เลือกโปรโมทได้ดีนี่อาร์เคน ยอดขายคงพุ่งน่าดู
You should've worked harder when the sales dropped in halfแกควรทำงานให้หนักขึ้น ดูสิยอดขายลดลงตั้งครึ่งนึง
She needs a certain number of sales to make a living, otherwise she can't keep on going.เธอต้องการยอดขายที่แน่นอน เพื่อมีชีวิตอยู่ ไม่งั้น เธอก็ไปต่อไม่ได้
It's a hell of a picture, Lex. It really boosted our sales.นี่ก็แค่รูปสั่วๆ ของนาย, เล็กซ์ ที่มันจะทำให้ยอดขายพุ่งกระฉูด
But our role at initiative is to move productsแต่บทบาทของเราที่บริษัทนี้คือผลักดันยอดขายสินค้า
And if we know you move products with a certain creative execution placed in a certain type of media vehicle then we've done our job.และถ้าเรารู้ว่าคุณผลักดันยอดขายสินค้าได้ ด้วยการบริหารอย่างสร้างสรรค์ ด้วยสื่อสารมวลชนบางอย่าง
I'm here with Hugo Posh, the producer of Adult Education the hottest-selling sex-education video ever made being utilized in classrooms across the globe.เรามาอยู่กับ Hugo Posh ผู้อำนวยการสร้างของ Adult Education... ...ยอดขายกระฉูด sex-education video ได้แพร่หลาย... ...ในโรงเรียน และทั่วโลก
Thanks to your fans, sales have skyrocketedขอบใจเธอมาก ที่ช่วยให้ยอดขายทะลุเป้า
I'm surprised you don't talk about record sales and demographics.ฉันแปลกใจที่นายไม่พูดถึงยอดขายกับสถิติ
The fact of the matter is, Doug, if you advertise on my rocket it's gonna raise your sales.ข้อเท็จจริงที่สำคัญเลย ดั๊ก ถ้าคุณโฆษณาบนจรวดของผม... ...มันจะช่วยเพิ่มยอดขายคุณ
I'll take responsibility if profits fall.ฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเอง ถ้ายอดขายมันตกน่ะ
Thanks to a new model, the sales have...ต้องขอบคุณศิลปินใหม่ ที่ทำให้ยอดขาย...
24 hour sales competition.Starting now.แข่งทำยอดขายตลอด 24 ชม.นับแต่บัดนี้
Dude, i'm in last place in the sales competition.- ยอดขายฉันต่ำติดดิน
Oh, last in the sales competition, chuck not here to bail you out this time?พ่อยอดขายที่โหล่ ชัคไม่อยู่ช่วยแล้วสิคราวนี้
You'd give up a sale just to save me $50? That's so sweet.คุณไม่สนยอดขายเพื่อฉันเหรอ น่ารักจัง
And you wonder why you're last in sales and about to get fired?ยังมีหน้าถามมาว่า ทำไมยอดขายโหล่และจะตกงาน
So as to increase the newspaper circulation.แล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับหนังสือพิมพ์ด้วย
As you know, circulation of the Bugle has been pretty good.ก็อย่างที่รู้ๆกันนั่นแหละ เท่าที่ผ่านมา ยอดขายของ บูเกิ้ลก็ไปได้ดี
Colin, or as he's been dubbed by the queen, "Sir Colin " has gone on to sell millions of records, star in blockbuster films and create his own cologne, "A Whiff of Colin. "คอลิน ผู้ที่สมเด็จพระราชินีแต่งตั้งให้เป็น "เซอร์คอลิน" ซึ่งทำยอดขายได้ถึงล้านแผ่น แถมยังเป็นดาราให้กับหนังของบล็อคบลาสเตอร์ และสร้างแบรนด์โคโลญจ์ของตัวเองในชื่อว่า กลิ่นหอมอ่อนๆของคอลิน
Shortly after, he left, taking the last three songs we'd written together and putting them on his solo album which went on to sell eight million records.หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ออกจากวงแล้วก็เอาสามเพลงล่าสุด ที่เราแต่งด้วยกันไปด้วย และอัดเพลงพวกนั้นลงในอัลบั้มเดี่ยวของเขา ทำยอดขายได้เจ็ดล้านแผ่น
Because behind all her Buddhism-in-a-thong philosophy what she cares about is seats filled and units sold.เพราะว่าเบื้องหลังปรัชญาพุทธในกางเกงในแล้ว สิ่งที่เธอสนก็แค่ที่นั่งเต็มและก็ยอดขาย
How many voice mails do I have to leave before you call back?ฉันต้องการคุยกับพี่นะ โทรหาฉันที อีธาน ฟังนะ พวกเราทำยอดขายได้มากกว่า 6 เปอเซนต์
You know, his music sales have gone up a thousand percent in two weeks.นายรู้นี่ ว่าเพลงของเค้าอาจมียอดขายพุ่งขึ้นถึง พันเปอร์เซ็นต์ภายใน 2 อาทิตย์
We're looking at a record sales day, long as you people don't screw it up.และเราจะต้องมองถึงสถิติยอดขายประจำวัน นานเท่าที่พวกคุณ จะไม่ทำมันพัง
Will you look at these sales totals?นายดูยอดขายทั้งหมดรึยัง?
You work hard, sales go up.นายทำงานหนัก ยอดขายเพิ่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอดขาย
Back to top