ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีสัมผัส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีสัมผัส*, -มีสัมผัส-

มีสัมผัส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีสัมผัส (adv.) rhythmically Syn. มีลีลา, คล้องจอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have a touch of destiny about you,ตัวนายมีสัมผัส... ..ของชะตากรรมตัวเอง
Can you imagine what it feels like to have the sensation?คุณนึกออกไหม จะเป็นยังไงถ้าเรามีสัมผัสพิเศษ
You know... I had a feeling.นายรู้ ฉันมีสัมผัสนะ
I have a bit of the sixth sense myself, mr. Guster.ผมมีสัมผัสด้านที่หกนิดหน่อย คุณกัสเตอร์
I'm something of a... natural sensitive.ฉันเป็นอะไรที่แบบว่า... มีสัมผัสทีหก
Women have a sixth sense, you know?สวัสดีค่ะ คุณรู้ใช่มั้ยว่าผู้หญิงมีสัมผัสที่หก?
Although I ain't got the touch.แม้ว่าฉันจะไม่มีสัมผัสนั้น
I can't read minds or anything yet, But I do have a sixth sense.ไม่ถึงกับอ่านใจได้ แต่ฉันมีสัมผัสที่หก
That strange other worldly girl ... so easy the presence accepted by the dead among the living.เด็กสาวท่าทางแปลกๆที่มีสัมผัสเกี่ยวกับวิญญาณ เธอสามารถรับรู้ได้ถึงวิญาณคนตายที่วนเวียนอยู่
You're much more sensitive now.คุณแค่มีสัมผัสไวมากกว่าเดิม
I don't want to be sensitive to that shit.ผมไม่อยากมีสัมผัสบ้าๆนั่น ผมอยากให้มันไปไกลๆ เท่าที่จะไกลได้
If you have such a great sense of direction, how did we get lost in the first place?ถ้าคุณมีสัมผัสรับรู้ทิศทาง ได้ดีเยี่ยม แล้วทำไมเราถึงหลงทาง ได้ล่ะเนี้ย?
Yeah, they're probably competing for the same eye of newt.ใช่ พวกเขาอาจมีสัมผัสที่หก
What, does he have some kind of sixth sense?อะไรกัน เขาเป็นพวกคนประเภทที่มีสัมผัสที่ 6 งั้นเหรอ
Not only is he a great singer, he's an amazing psychic.นอกจากจะเป็นนักร้องชื่อดังแล้ว เขายังมีสัมผัสที่6อีกด้วย
Jeremy's still got a direct line to the other side, and as long as he wants to see Anna and she wants to see him, she's still here.เจอเรมี่ยังคงมีสัมผัสพิเศษ ที่สามารถติดต่อโดยตรงได้กับอีกด้านหนึ่ง และถ้าเขายังอยากเห็นแอนนา และเธอก็อยากเห็นเขา แอนนาก็ยังอยู่ที่นี่
You had the vision, and you lost it, and I...คุณเคยมีสัมผัสพิเศษ แต่มันหายไป
Sense is not a word I associate with you, Merlin.ข้าไม่เคยเห็นเจ้ามีสัมผัสเลยเมอร์ลิน
I have a contractual obligation to provide Amy with conversation and casual physical contact, but nowhere is it specified that I can't outsource that to an Indian.ตามพันธะสัญญาแล้ว ฉันต้องมีการสนทนากับเอมี่ และมีสัมผัสทางกายบ้างเป็นครั้งคราว แต่ไม่มีตรงไหนระบุว่า
Man with the midas touch.ชายผู้มีสัมผัสแห่งเงินตรา
No. But now I get the woman's touch, you know?ไม่.แต่ตอนนี้ผมมีสัมผัสแบบผู้หญิงแล้ว
He's got the Midas touch.เคนนี่ ! เขามีสัมผัสมิดาส
But animals, as we know, are often precursors to the paranormal.แต่สัตว์พวกนี้ มีสัมผัสเรื่องเหนือธรรมชาติ
I have a sense about people.ฉันมีสัมผัสเกี่ยวกับผู้คนน่ะค่ะ
She lied to me. Remember I had that thing with lies?เธอโกหกฉัน จำได้มั้ยฉันมีสัมผัสเกี่ยวกับการโกหก
And your magic doesn't exactly have a gentle touch, Regina.และเวทย์มนตร์ของเธอ ก็ไม่ได้มีสัมผัสอ่อนโยนเท่าไหร่ เรจิน่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีสัมผัส
Back to top