ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีน้ำมีนวล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีน้ำมีนวล*, -มีน้ำมีนวล-

มีน้ำมีนวล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีน้ำมีนวล (v.) look healthy Syn. ผุดผ่อง, ผ่องใส, เปล่งปลั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I like 'em round With something' somethin'ฉันชอบอะไรกลมๆ มีน้ำมีนวล
I do believe there's a little more colour in your cheeks.ป้าว่าดูแก้มจะแดงมีน้ำมีนวลขึ้น
I don't think you have ever looked younger or more radiant.ไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะดูอ่อนเยาว์ และมีน้ำมีนวลเหมือนวันนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีน้ำมีนวล
Back to top