ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มั่วสุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มั่วสุม*, -มั่วสุม-

มั่วสุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่วสุม (v.) assemble for unlawful purposes See also: meet or gather for unlawful purpose Syn. สุมหัว, มั่ว
English-Thai: HOPE Dictionary
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
resort(รีซอร์ท') vt. อาศัย,พึ่ง,ใช้,ใช้วิธี,ใช้มาตรการ,ไป,มักไป n. สถานที่ที่ผู้คนไปกันบ่อย,ที่มั่วสุม,ที่มีชื่อเสียง,การไปอยู่เสมอ,การอาศัย,การใช้มาตรการอันใดอันหนึ่ง,สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ,ผู้ที่ถูกขอความช่วยเหลือ, Syn. go,use,employ
surfeit(เซอ'ฟีท) n. ส่วนเกิน,จำนวนเกิน,ความมากมายเกินไป,ความล้น,การรับประทานหรือดื่มมากเกินไป,ความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรับประทานหรือดื่มมากเกินไป. vt. ทำให้เกิน,ทำให้อิ่มไป. vi. ทำมากไป,มั่วสุมมากไป,รับประทานหรือดื่มมากเกินไป
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult
English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
intermingle(vi,vt) ผสม,เคล้า,คลุกเคล้า,ปนกัน,มั่วสุม
mingle(vt) ผสม,ระคน,ปน,มั่วสุม,ผสมผสาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disorderly house๑. ซ่องโสเภณี๒. แหล่งมั่วสุม (ที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Drugged-up college kids. Violent fight breaks out.มั่วสุมยา ใช้ความรุนแรง
Selectors and selectees mingling around?คบกับศัตรู? เตอร์และมั่วสุมรอบ?
Kids tagging up her block, that kind of shit.เด็กๆ มั่วสุมกันแถวบ้านเธอ อะไรพวกนั้น
Chief, we've had a report of some hippy types messing with the recycling bins at the supermarket.หัวหน้า เราได้รับรายงาน มีพวกอิปปี้ กำลังมั่วสุมแถวกองขยะ ที่ซุปเปอร์มาร็เก็ต
This cellar isn't the biggest but we can go down there anyway.มันเป็นที่ของเด็กที่โตกว่าจะมามั่วสุมกันทีนี้
She is glad he is no longer mixed up with the radicals.หล่อนดีใจที่เขาไม่ได้มั่วสุมกับพวกอันธพาล
Yes, I would like to report drug use in a building that I own. -Dad. Daddy, no.ผมอยากจะโทรแจ้งมีการมั่วสุมเสพยาเสพติด ในบ้านเช่าของผม
Turnin' this town into a orgy from hell.ทำให้เมืองนี้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมจากนรก
Your glee club is a petri dish of sexual depravity.ชมรมนาย เป็นแหล่งมั่วสุมทางเพศ
Any normal summer, he's drunk on some island where polygamy's legal.ก็เหมือนทุกซัมเมอร์นั่นและ เขาคงจะเมาอยู่บนเกาะที่ไหนซักที่ ที่มั่วสุมได้เต็มที่
It's a cesspool. But someone in the town did us a favour and destroyed it.มันเป็นที่มั่วสุม แต่ก็มีใครสักคนในเมือง ทำลายมันเพื่อพวกเราแล้ว
But this park is a local drug hangout, and drug cartels like to cut heads off.แต่สวนสาธารณะนี้ พวกขายยาชอบมามั่วสุม แล้วพวกนั้น ก็ชอบตัดหัว
Looking for a bar filled with criminals. Lowlife thugs, hard-core shitheads.เราอยากหาบาร์ตำ่ๆ แหล่งมั่วสุม ชุมโจร
He has actual hobos living there.เขาใช้ชีวิตอยู่ในนั้น มั่วสุมกับพวกจรจัดทั้งนั้น
I accused Burt Hummel of using his tire shop to sexually assault automobiles.ดีล่ะ โฆษณานั้นเป็นแค่เกราะกำบัง ฉันจะโจมตีเบิร์ท ฮัมเมล ด้วยข้อกล่าวหาว่า โรงปะยางรถของเขา ใช้เป็นที่มั่วสุมทางเพศกันบนรถยนต์
Instead of getting mixed up with the thugs.แทนที่จะมามั่วสุมอยู่กับพวกอันธพาล
And here you are, mixed up with the thugs.แต่นายก็อยู่ที่นี่ มั่วสุมกับอันธพาล
Some teenagers probably just broke in here to drink beer and bump uglies.คงเปี่นพวกวัยรุ่นง้ดเขฆัามามั่วสุม... มะรุมมะตุ"ม
You're facing multiple counts of drug trafficking, assault, murder, conspiracy, racketeering.คุณจะโดนหลายกระทง ทั้งค้ายา, ข่มขู่, ฆาตกรรม, มั่วสุม, ขู่กรรโชก
Got it all over the Courier about them raiding Seefus' place where you be hanging out with all them thugs.คูเรียร์ พาดหัวข่าวหราว่าบ้านซีฟัสถูกตำรวจบุกค้น ที่ที่แกไปมั่วสุมกับพวกนักเลงนั่นไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มั่วสุม
Back to top