ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มันสมอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มันสมอง*, -มันสมอง-

มันสมอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มันสมอง (n.) brain Syn. .
มันสมอง (n.) wisdom See also: intelligence, intellect, brains Syn. หัวสมอง
English-Thai: HOPE Dictionary
brain(เบรน) {brained,braining,brains} n. สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ
skull(สคัล) n. กะโหลกศีรษะ,หัวกะโหลก,กบาล,มันสมอง (แห่งความรู้)
think factoryn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
think thankn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
English-Thai: Nontri Dictionary
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
cerebellum(n) มันสมองส่วนล่าง
cerebral(adj) เกี่ยวกับมันสมอง
cerebrum(n) มันสมองส่วนบน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brain drainการสูญเสียคนชั้นมันสมอง, คนชั้นมันสมองหน่ายหนี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
think tank (n.) คณะทำงานระดับมันสมอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, t-brain. you're proofreading at Wagner Finch.ไม่เอาน่า มันสมอง เธอเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ Wagner Finch
T-Brain. Is this a bad time?มันสมอง นี่เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะนะ
T-brain, do you really thinkมันสมอง เธอคึดอย่างนั้นจริงๆเหรอว่า
Well, we got this far on our brains.มันสมองพาเรามาที่นี่ ไกลที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์
The very brain inside of each of us will become obsolete.มันสมองในมนุษย์เราทุกคนก็จะเสื่อมถอย
We know you can't get any more.มันสมองไร้ขีดจำกัดไง แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะ
No tricks. No weapons. Skill against skill alone.ไม่ใช้ลูกไม้ ไม่ใช้อาวุธ ใช้แต่มันสมองเท่านั้น
He's too busy looking for your brain.เขากำลังยุ่งในการหามันสมองของนายอยู่น่ะสิ
By 17, he had already received two doctorates and was one of the most highly regarded minds of his day.พออายุได้ 17 เขาก็ได้เป็นด็อกเตอร์ถึง 2 สาขา และเขายังเป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดมันสมอง ในยุคของเขาด้วย
And there were seven detectives lined up outside his office just waiting to run cases by him, just to see what he thought, just to pick his brain.และตอนนั้นมีตำรวจ 7 นาย ยืนเรียงแุถวรอรข้างนอกห้องทำงานของเขา เพียงเเค่รอให้เขาทำคดีช่วย เพียงแค่รอดูสิ่งที่เขาคิดออก เเค่จากมันสมองของเขา
It's the human brain.นี่... มันสมองมนุษย์นะ
It take-a da skill, It take-a da brains...ต้องมีฝีมือ ต้องมีมันสมอง...
He's brains, not brawn.เขาเป็นมันสมอง ,ไม่ใช่คนลงมือ
What happened to your mad skills?เกิดอะไรขึ้นกับมันสมองบ้าๆของนาย
Your very own Sat Nav.สมกับที่เป็นมันสมองของทีม
You had a Luger pointed at the base of your skull the first time we met.คุณได้ลูเกอร์มา จากมันสมองของคุณ ครั้งแรกที่เราพบ
After the Civil War, He moved to New Orleans where my father had the wisdom to make our own buttons.หลังสงครามกลางเมือง เขาย้ายไปที่นิวออร์ลิน ที่ซึ่งพ่อของผมใช้มันสมอง ในการคิดสร้างกระดุมของตัวเอง
Maroni? He's a fall guy. I'm the brains of the organization.มาโรนี่เนี่ยนะ เขามันแค่คนโง่ ผมสิเป็นมันสมองขององค์กร
Walt, you got a brain the size of Wisconsin but we're not gonna hold that against you.วอล นายมีมันสมอง ขนาดใหญ่เท่ากับรัฐวิสคอนซิน... ...แต่พวกเรา จะไม่ถือเอาไว้ให้นายหรอก
Oh, well, well, well. I finally get to talk to the brains of the outfit.โอ้ ดี ดี ดี ในที่สุด ฉันก็ได้คุยกับมันสมองของแก๊งซะที
Clyde is a brain. He's a think-tank type guy.ไคลด์คือมันสมอง เขาเป็นพวกออกแบบสร้างรถถังอะไรประมาณนั้น
There must be intelligence behind it.มันต้องมีมันสมองสั่งการ
We need that brain of yours working if things get hot.เราไม่อยากขาดมันสมองในยามคับขัน
The leading minds of this world will be at that conference tomorrow, working on the crisis that we are facing with our planet.พวกมันสมองชั้นนำของโลก จะมาในการประชุมพรุ่งนี้ การทำงานในภาวะวิกฤติ
What do you want, T-Brain?เธอต้องการอะไร มันสมอง
For example, have I told you how much I love your skulls, Damon?อย่างเช่นที่แม่บอกลูก\แม่รักมันสมองของลูกมากเท่าไหร่เดมอลด์
There's no guarantee you'll make it by studying one more year.ด้วยมันสมองของเธอ ใครจะรู้ถ้าเธอเกิดสอบได้ ใช่..
Trust me, t-brain, it's very common.เชื่อฉันนะมันสมอง เป็นเรื่องธรรมดามาก
Well, I guess I'd be angry, too, if someone pulled my brain out through my nose and stuck it in a canopic jar.ฉันเดาว่าฉันคงโกรธด้วย ว่ามีใครดึงเอามันสมอง ฉันออกมา ผ่านทางรูจมูกและเอา ไปเก็บไว้ในโถคาโนปิก
And I thought you were the one was the brains.และฉันเคยคิดว่านายเคยเป็นหนึ่ง เป็นมันสมอง
Or harvested. Or having our brains barbecued.หรือชำแหละ หรือเปามันสมองไปทำบาบีคิว
I thought this gilbert was the brains.นึกว่านายกิลเบิีร์ตนี่ เป็นฝ่ายมันสมองเสียอีก
In love, intelligence doesn't matter.เรื่องรัก มันสมองไม่เกี่ยวนะเฟ้ย
There may be a brain under that mop after all.จริง ๆ แล้วก็มีมันสมองไว้ใต้ไม้ถูพื้น
No, I cannot pour faster, Maw Maw- you'll get a brain freeze.หนูเทเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้ว เธอมันสมองตาย
You're slow-witted, humorless, unsentimental, uncaring of others.แกมันสมองทึบ ไม่ตลก ไม่อ่อนไหว ไม่ใส่ใจคนอื่น
Tell him Dr. Cooper feels that the best use of his time is to employ his rare and precious mental faculties to tear the mask off nature and stare at the face of God.ใช้มันสมองคณาจารย์ ที่ล้ำค่าและหายากของเขา เพื่อฉีกหน้ากากของธรรมชาติ เพื่อท้าทายพระพักตร์ของพระเจ้า
The board of directors insists he has a beautiful mind.คณะกรรมการยืนกรานว่า เขามีมันสมองที่ชาญฉลาด แต่ผมคิดว่าเขาแค่เสียสติ
It would appear as if alcohol is playing keep-away with your intelligence.ดูเหมือนแอลกฮอลล์ ทำให้มันสมองของคุณยิ่งทดถอย
Humpty was the brains...ฮัมพ์ตี้ เป็นเหมือนมันสมอง...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มันสมอง
Back to top