ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มัธยมต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มัธยมต้น*, -มัธยมต้น-

มัธยมต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มัธยมต้น (n.) lower secondary school See also: junior high school, middle school Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น Ops. มัธยมปลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, there's only a few weeks left in junior high.มัธยมต้นเหลืออีกไม่กี่อาทิตย์
I'm an art teacher at the Haluki-liki Junior High.ชั้นเป็นครูศิลปะที่โรงเรียนมัธยมต้นฮาลูกิไลกิ
The boy is in middle school and he neither does kinro-douin nor does firefightingเด็กผู้ชายอยู่มัธยมต้นแล้ว แต่ไม่เป็น คินโร-โดอุอิน หรือ นักดับเพลิง
There was a fight in my neighborhood when I was in middle-school.ตอนอยู่มัธยมต้น ฉันสู้กับเพื่อนบ้าน
I'm looking for Good Shepherd Junior High School.ผมกำลังหาทางไปดูการเล่นฟุตบอล โรงเรียนมัธยมต้น
We didn't speak again until middle school.เราไม่คุยกันอีกจนถึงมัธยมต้น
But just over yon ridge are twoแต่เหนือทิวเขานั่นไป มีครูมัธยมต้น
You've wanted this since you were in Middle School.คุณอยากได้มันตั้งแต่มัธยมต้นแล้วนี่
These three were together in primary and junior high.ทั้งสามคนรู้จักกันตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมต้นเลยล่ะ
And Yano was a slut who had a hundred men in junior high!ส่วนยาโนะเองก็เป็นผู้หญิงไม่ดี ตอนมัธยมต้นมีแฟนเป็นร้อยเลย
Well, it's not junior high.ที่นี่ไม่ใช่มัธยมต้นซะหน่อย
Now, I talked to the guidance counselor at the San Ramone middle school, and there's gonna be at least 50 little at-risk rug rats coming here tomorrow for your big world premiere.ฉันไปคุยกับฝ่ายแนะแนว โรงเรียนมัธยมต้น San Ramone มาแล้ว จะมีผู้ชมซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง อย่างน้อยก็ 50 คน
He was your biggest crush all through middle school, and now he's asked you out.คนที่เธอเคยคลั่งไคล้สุดๆ ช่วงมัธยมต้นไง แล้วตอนนี้เค้าก็ชวนเธอออกไปข้างนอก
Graduation from junior high is an important milestone.จบมัธยมต้นเป็นเหตุการณ์สำคัญ
I ran away from home when I was a junior.ฉันหนีจากบ้านตอนฉันอยู่มัธยมต้นค่ะ
I started in middle school and... What you got there?เป็นมาตั้งแต่มัธยมต้นแล้ว เธอถืออะไรมา?
My family runs a small business. and my family's company was on the verge of bankruptcy too. is still etched in my mind. my father collapsed from exhaustion and passed away.ต้องเป็นธนาคารนี้เท่านั้น ครอบครัวของผมประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ตอนที่ผมอยู่มัธยมต้น
Are you... somebody I bullied in middle school?นายเป็นคนที่... เคยรังแกฉันตอนอยู่มัธยมต้นใช่มั้ย
Don't think about acting out like you did in middle school.อย่าคิดที่จะทำตัวเหมือนตอนอยู่โรงเรียนมัธยมต้น
You're a man now. Were you in middle school the last time we saw each other?เธอโตเป็นหนุ่มแล้วนี่ เราเจอกันครั้งสุดท้ายตอนเธออยู่มัธยมต้นใช่มั้ย
I thought you were at middle school level at least.ฉันคิดว่าอย่างน้อยนายก็เป็นเด็กมัธยมต้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มัธยมต้น
Back to top