ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พ้นหัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พ้นหัว*, -พ้นหัว-

พ้นหัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พ้นหัว (v.) overflow the head Syn. มิดหัว, เลยหัว,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, whatever happened in the air or whatever happened on the ground with Beagle, you gotta get that out of your head.เรื่องที่เกิดต่อโวลเฟิร์ตหรือบีเกิล คุณต้องขับให้พ้นหัว
Do you let go of the past?คุณปล่อยอดีต ให้พ้นหัวไปได้ด้วยเหรอ
I need four bunsen burners, eight metal bowls yea big, and a freezer.ผมต้องการเครื่องพ่นหัวแก๊ส 4 ตัว ชามโลหะใหญ่ๆ 8 ชาม แล้วเครื่องแช่เย็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พ้นหัว
Back to top