ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พ่อมด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พ่อมด*, -พ่อมด-

พ่อมด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
sorcerer(ซอร'เซอเรอะ) n. หมอผี,พ่อมด,ผู้วิเศษ,ผู้เล่นกล., Syn. sorceress
sorcery(ซอร'ซะรี) n. วิชาหมอผี,วิชาพ่อมด,เวทมนตร์คาถา,เวทมนตร์., See also: sorcerous adj. sorcerously adv., Syn. conjuration
wizard(วิซ'เซิร์ด) n. พ่อมด,นักเล่นกล,นักวิทยากล,ผู้วิเศษ,ผู้ใช้เวทมนตร์คาถา,ผู้มีความชำนาญหรือความสามารถอย่างมหัศจรรย์ adj. เกี่ยวกับพ่อมด,เกี่ยวกับนักเล่นกล,ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์, See also: wizardlike adj., Syn. sorcerer
English-Thai: Nontri Dictionary
necromancer(n) หมอผี,พ่อมด,ผู้วิเศษ
sorcerer(n) พ่อมด,หมอผี,ผู้วิเศษ
wizard(n) พ่อมด,นักมายากล,ผู้วิเศษ,ผู้มีเวทมนตร์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alchemist (n.) พ่อมด Syn. wizard
sorcerer (n.) พ่อมด Syn. wizard, alchemist
wizard (n.) พ่อมด See also: ผู้มีเวทมนตร์มายา Syn. sorcerer, warlock Ops. witch
wizard (adj.) เกี่ยวกับพ่อมด Syn. wizardly
wizardly (adj.) เกี่ยวกับพ่อมด See also: ซึ่งมีลักษณะของพ่อมด Syn. wizard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พ่อมด
Back to top