ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พาเที่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พาเที่ยว*, -พาเที่ยว-

พาเที่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาเที่ยว (v.) guide See also: lead Syn. นำทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Need someone to drive, feed and assist six months fixed term contract.พาเที่ยว ออกกำลังกาย สัญญา 6 เดือน...
Oh, point to something.โอ้ งั้นคุณพาเที่ยวชมหน่อยสิครับ
Yeah, but Nicky, I promise, I'll show you around soon, okay?ช่าย, นิกกี้ พ่อสัญญานะ ไว้พ่อจะพาเที่ยวน่ะ โอเค?
OK, even if you lose, I will still show you London.ก็ได้,ถึงคุณแพ้ฉันก็ยังจะพาเที่ยวลอนดอน
I was looking at it When he stabbed me.เขาถือหนังสือพาเที่ยวเล่มเล็กๆ - ผมกำลังดูมันอยู่ตอนที่เขาแทงผม
Because you been travelin' all day?เพราะเธอขับรถพาเที่ยวทั้งวันเหรอ?
Thought I'd let him show me the town and have some fun.คิดว่าจะให้พาเที่ยว และสนุกกันอีก
Need a tour guide?ิอยากได้คนพาเที่ยวไหม?
Perhaps tomorrow you will allow me to take you on a tour of our magnificent Pink City.บางทีพรุ่งนี้ คุณอาจอนุญาตให้ผม พาเที่ยวเมืองสีชมพูที่งดงามของเรา
You should let me show you around sometime, give you the tour.ไว้ว่างๆ ฉันจะพาเที่ยวให้ทั่ว
Official tour guide. Come on.เป็นไกด์พาเที่ยวชม ตามมาสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พาเที่ยว
Back to top