ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พะวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พะวง*, -พะวง-

พะวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พะวง (v.) worry See also: be anxious, be concerned Syn. กังวล, ห่วง, พะวักพะวง
English-Thai: HOPE Dictionary
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
English-Thai: Nontri Dictionary
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To glom. She gloms. She's a glommy mommy.คุณกังวลไป พะวง คุณเป็นแม่ที่ระแวงลูก
But I was so focused on her not seeing the pen that I stole, which she saw me steal.แต่ผมมัวพะวงว่าเธอจะเห็นปากกาที่ผมขโมยมา ซึ่งเธอเห็นตอนผมขโมย
None of us will ever have to look over our shoulders again.ต่อไปพวกเราจะได้ไม่ ต้องมาห่วงหน้าพะวงหลังกันอีก
Okay, I-I can't drive around avoiding gravity and the sun.โอเค ถ้าต้องมาพะวงเรื่องแรงโน้มถ่วงกับแสงแดดชั้นจะขับรถได้ไง
It's not really important to be able to keep with the tempo or tuning the sound.ไม่จำเป็นจะต้องไปพะวงถึง จังหวะ หรือท่วงทำนอง
You have decided but it grieves you.ถึงท่านจะตัดสินใจไปแล้ว แต่ท่านยังคงพะวง
I want to give Cao Ying a gift for her thoughtfulnessข้าอยากส่งของขวัญชิ้นนึงให้นาง\ นางจะได้พะวง
I can't be distracted with your safety.ผมไม่อาจไปห่วงพะวงกับ ความปลอดภัยของคุณได้
I can't care about that, Dean!ฉันมัวพะวงเรื่องนั้นไม่ได้หรอก ดีน!
But doesn't it get exhausting thinking about what you eat, like, working out like a madman?แต่พวกนายไม่เหนื่อยหรอ ที่ต้องมาพะวงว่าจะกินอะไร -ต้องออกกำลังกายอย่างกับคนบ้านะหรอ?
Dolph, Devlin, do you want us to watch the kids so that you guys can have a little alone time?ฉันอยากนั่งอยู่ในห้องของฉัน คอยพะวงเรื่องเธอ กับลูกๆ และทุกๆ อย่าง
♪ Don't you look, don't you look, no ♪#อย่าไปพะวง อย่าไปพะวง อย่า#
♪ Don't, don't, don't you look back ♪#อย่า อย่า อย่ามัวพะวงหลัง #
One thing tho... dont live in suffering and painสิ่งสำคัญ... อย่าพะวงกับความเจ็บปวด
We'll be safe with our backs protected. We should set up camp.เราจะปลอดภัยถ้าไม่ต้องพะวงหลัง หาที่ตั้งแคมป์เถอะ
Well, don't keep me in suspense, Harper.ดี อย่าทำให้ฉันต้องพะวง ฮาร์เปอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พะวง
Back to top