ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอหอมปากหอมคอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอหอมปากหอมคอ*, -พอหอมปากหอมคอ-

พอหอมปากหอมคอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอหอมปากหอมคอ (adv.) not overdo it See also: stop before going too far, moderately Syn. นิดๆ หน่อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To finish, pour into a nice serving dish and sprinkle a little more cilantro.เวลาเสิร์ฟ ใส่จานที่ดูมีราคา โรยผงอบเชยพอหอมปากหอมคอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอหอมปากหอมคอ
Back to top