ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พลอดรัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พลอดรัก*, -พลอดรัก-

พลอดรัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลอดรัก (v.) bill and coo See also: exchange kisses and loving whisper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม
Try my lovely nuts?ลองถั่วทอดพลอดรักของผมหน่อยมั้ย?
I used to flirt with this one, but we never did anything because I wasn't available.เราแค่พลอดรักกันเฉยๆ ไม่ทำอะไรมากหรอก ขอโทษนะ ฉันไม่ว่างเล่นกับเธอ
"A secret meeting under the moon"'แอบพลอดรักใต้แสงจันทร์'
I'll make you a cocktail, and we'll have a roll in the hay for old times' sake.ฉันจะทำค็อกเทลให้คุณ แล้วเราจะได้พลอดรักกัน เพื่อรำลึกถึงความหลัง
We want the energy flowing for these two lovebirds on their wedding night.เราต้องการพลังงานจากน้ำตกเพื่อให้ คู่รักได้พลอดรักกันในคืนวันแต่งงาน
The unsub took the Hartways to lovers lane.ผู้ต้องสงสัยใช้ถนน Hartways เพื่อไปยังจุดพลอดรัก
Frat party, couple sneaks out to make nasty in the bushes, finds a cut-up fraternity brother.ในงานเลี้ยงสมาคมนักศึกษาชาย คู่หนึ่งแอบย่องออกมา พลอดรักกันในพุ่มไม้ แต่มาเจอรุ่นพี่แผลเหวอะแทน
Wingman invite accepted. Making out in the bushes just isn't what it used to be.คำขอได้รับการตอบรับ การมาพลอดรักกันในพุ่มไม้ ไม่ใช่อะไร
Marilyn Monroe made love here.มาริลิน มอนโรพลอดรักที่นี่
Let's make love. ♪ Best friendsมาพลอดรักกัน #ยอดปรารถนา#
I got to fooling around with Joe Canewell's daughter.ฉันได้ไปพลอดรักกับลูกสาวโจ เคนเวล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พลอดรัก
Back to top