ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระเอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระเอก*, -พระเอก-

พระเอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระเอก (n.) leading actor See also: hero Syn. ผู้แสดงนำชาย, ดารานำชาย Ops. ผู้ร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
antihero(แอนทีฮี' โร) n., (pl. -heroes) พระเอกที่ขาดบุคลิกลักษณะที่จะเป็นพระเอกได้เพียงพอ. -antiheroic adj.
hero(ฮี'โร) n. วีรบุรุษ,คนเก่ง,พระเอก, Syn. champion
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก,หรูหรา,โอ่อ่า,สง่างาม,
English-Thai: Nontri Dictionary
hero(n) วีรบุรุษ,ผู้กล้า,พระเอก,คนเก่ง,ตัวสำคัญ
heroic(adj) กล้าหาญ,เก่ง,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก
heroical(adj) กล้าหาญ,เก่ง,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hero๑. วีรบุรุษ๒. พระเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dude, you're like a real superhero, man!พวก นาย เหมือน พระเอก จริง ๆเลยหว่ะ
How you doing, chief? What's your name?เป็นอย่างไรบ้าง พระเอก เธอชื่ออะไร
I don't know, music that was vile and sinister.พระเอก ไม่รู้วะ พูดเรื่องอะไรไม่รู้
I'm back, bitches!พระเอกกลับมาแล้วครับ!
The leading man and the girl that no one ever looked at before.พระเอกกับนางเอก ที่ไม่เคยมีใครมองมาก่อน
Our local hero.พระเอกของเราในท้องถิ่น
Thank you, Portia.พระเอกขี่ม้าขาวของฉัน
Our intrepid heroes have arrived.พระเอกคนเก่งของเรามาถึงแล้ว
We're talking about symbols.พระเอกคือภาพสัญลักษณ์
Every week, the hero would have some casual sex with a lady.พระเอกจะได้นอน กับสาวๆทุกสัปดาห์
She's watching his plane take off for the Statesพระเอกบินหนีไปอเมริกาแล้ว
Heroes adore girls.พระเอกบูชาเด็กผู้หญิง
Really, its only 11 o'clock apahij pyar short three take one.พระเอกมาแล้ว หรอ นี่เพิ่งจะ11โมง อปาฮิจ พยรา ชอร์ต ทรี เทคหนึ่ง
I can write about a man with 28 different personalitiesพระเอกมีนิสัย 28 อย่าง
Starred in those action movies back in the '80s, right?พระเอกหนังแอคชั่น ยุค80 ใช่หรือเปล่า?
The Ant-Man is in the building.พระเอกแอนท์แมน อยู่ในตึกเรียบร้อย
Heroic imbecile took off with the bomb.พระเอกโง่ๆ ออกไปกับระเบิดแล้ว
We are heroes after all.ในที่สุดเราก็เป็นฝ่ายพระเอก
I feel like such an ""asp"".ผมชักรู้สึกเหมือนพระเอกแล้วสิ
Listen, nowadays you have to think like a hero just to behave like a merely decent human being.ฟังในปัจจุบันคุณต้องคิดเหมือนพระเอก เพียงเพื่อให้มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์เพียงที่ดี
So, promise me that if I ever find the courage to think like a hero, then you will act like a merely decent human being.ดังนั้นสัญญากับฉันว่าถ้าฉันเคยพบความกล้าหาญที่จะคิดเหมือนพระเอกที่ แล้วคุณจะทำหน้าที่เหมือนมนุษย์เพียงที่ดี ใช่มั้ย?
If you ever manage to be a hero,ถ้าคุณเคยจัดการที่จะเป็นพระเอก
You're the hero of the hour.- ที่ดีที่สุด คุณพระเอกของชั่วโมง
Do the words, "Billy, don't be a hero," mean anything to you?นายเข้าใจคำว่า "บิลลี่อย่าเป็นพระเอก" ได้มั้ย
Play in? You´re gonna start! Short stop, and listen,เธอจะได้เป็นพระเอกของทีมเลยล่ะ
Now when I was growin' up, every town had its heroes, and ours was Rannulph Junuh, an athlete who was a born winner.ทุกๆ เมืองต่างมีพระเอกของตนเอง เมืองเราคือแรนนัลฟ์ จูเนอ นักกีฬาผู้เกิดมาเพื่อชนะ
Let's take a look at our principal starsเอาละ มาดูพระเอกคืนนี้กัน
Here are our principal stars tonight:พวกนี้คือพระเอกของคืนนี้
The more I think of it, the more pathetic the main character appearsความจริงก็น่าสงสารพระเอกคนนี้นะ
You do it. You're the hero.ที่คุณทำมัน คุณพระเอก
I brought up Leo well but good guys always finish lastฉันเกือบจะเห็นความสำเร็จ ของลีโอแล้วเชียว แต่พระเอกก็ย่อมมาทีหลังเสมอ
Isn't he the guy?เขาเป็นพระเอกไม่ใช่หรอลูก
(policeman) Stop him!- ไรนะ - คุณเป็นพระเอกเรื่องนี้นะ
To me, you're more than just a hero.สำหรับฉัน เธอไม่ใช่แค่พระเอกธรรมดาๆนะ
You want him out of the way so you can be the hero yourself.คุณอยากให้เขาไปให้พ้น ๆ \ คุณจะได้เป็นพระเอกด้วยตัวเอง
We're gonna be heroes.เราก็จะเล่นบทพระเอกนะสิ
You look too weak to be a knight in shining armor.คุณอ่อนแอเกินกว่าจะเป็นพระเอกได้
Are you a knight, too? What?แกก็พระเอกอีกคนรึ อะไรนะ
WILL YOU STOP BEING SO HEROIC? !หยุดทำตัวเป็นพระเอกได้มั้ย
O you side hero, what are you doing? Rishi kapoor is over there.โอ้ นายตัวเท่าพระเอกเลย , นายกำลังทำอะไร ริชชิ คาปู อยู่ตรงโน้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระเอก
Back to top