ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝนดาวตก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝนดาวตก*, -ฝนดาวตก-

ฝนดาวตก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝนดาวตก (n.) meteor shower
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Meteor shower. Take evasive action."ฝนดาวตก หลบเลี่ยงมัน
It was the day of the meteor shower.วันเดียวกันกับที่มีฝนดาวตก
I sustained some damage in an asteroid storm and had to make a landing.ยานข้าได้รับความเสียหายจากฝนดาวตก ทำให้ข้าต้องลงจอด เจ้าจะทำยังไงกับมันก็ได้
Observing the Leonid meteor shower,ออกไปดูฝนดาวตกลีโอนิท
You may have seen a meteor shower but you've never seen a shower meatier than this.คุณคงเคยเห็นฝนดาวตกมาแล้ว... แต่คุณคงไม่เคยเห็นเนื้อตก.. อย่างงี้มาก่อนแน่ๆ..
And... meteor showers are better naked.แล้ว.. เปลือยกายอาบฝนดาวตก
No, the meteor shower was my idea; The rest was hers.เปล่า ดูฝนดาวตกเป็นความคิดผม ส่วนที่เหลือความคิดเธอ
That's us.กองทัพสำหรับฝนดาวตก ที่กำลังมุ่งหน้ามา
Now, these central objects are all the same geometric shape.พวกมันเหมือนจะเป็นเครื่องจักร นี่ไม่ใช่ฝนดาวตก, ทหาร
Maddy claims there's a meteor shower tonight.แมดดี้ อ้างว่า คืนนี้ จะมีฝนดาวตก
They're calling it a meteor shower.เขาบอกว่ามันคือฝนดาวตก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝนดาวตก
Back to top