ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้สมคบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้สมคบ*, -ผู้สมคบ-

ผู้สมคบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้สมคบ (n.) accomplice See also: accessory Syn. ผู้สมรู้ร่วมคิด
English-Thai: HOPE Dictionary
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
accomplice(อะคลอม' พลิซฺ) n. ผู้สมคบ
coconspiratorn. ผู้สมคิด,ผู้สมคบ
complice(คอม'พลิสฺ) n. ผู้ร่วมงาน,ผู้สมคบ
complicity(คอมพลิส'ซิที) n. การเป็นผู้ร่วมงาน,การเป็นผู้สมคบ,ความสัมพันธ์ที่ร่วมกันกระทำความผิด
English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All the conspirators will take a huge loss.ผู้สมคบคิดทั้งหมดนั่นก็จะขาดทุนมหาศาล
The limitation of love is that you need an accompliceขีดจำกัดของความรักคือ that you ต้องการผู้สมคบ
According to Butler the conspiracy included representatives of some of Americas top corporations including J. P. Morgan Dupont and Goodyear tire.ตามคำให้การของบัทเลอร์ กลุ่มผู้สมคบคิดประกอบด้วย ตัวแทนจากบรรษัทชั้นนำของอเมริกา อาทิ เจ พี มอร์แกน, ดูปองท์ และยางกู๊ดเยียร์
But it does not soothe the horror i feel for being an accomp..."แต่ข้าก็ยังไม่คลายความหวาดกลัว เมื่อข้าต้องเป็นหนึ่งในผู้สมคบ...
I know you got partners. One of them's an older guy.ฉันรู้ว่านายมีผู้สมคบคิด หนึ่งในนั้นแก่กว่า
You can't leave me in here like this. You'll be an accessory.คุณทิ้งผมไว้อย่างนี้ไม่ได้ คุณจะกลายเป็นผู้สมคบคิดนะ
What? - Turns out Mr Carradine was only an accomplice.- กลายเป็นว่า คาราดีน เป็นแค่ผู้สมคบ
"On the page are the names of the conspirators in the Lincoln assassination, as well as a previously unknown conspirator," กระดาษแผ่นนี้มีรายชื่อผู้สมคบคิด.. การลอบสังหารลินคอน มีรายชื่อคนที่พึ่งค้นพบใหม่..
Are you suggesting Mr. Ellison... may be complicit in the disappearance of my daughter?คุณกำลังแนะว่า คุณเอลลิสันอาจเป็นผู้สมคบคิด
And as far as the authorities are concerned, you're an accomplice.แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าอย่างนั้น คุณคือผู้สมคบคิด
You're the one in cahoots with them.เธอก็เป็นหนึ่งในผู้สมคบคิด กับพวกเขา
Now, unless you want to be accomplice to kidnapping too, you tell me where Marcus went.บอกมาเดี๋ยวนี้ หรือนายอยากเป็น ผู้สมคบคิดเรื่องลักพาตัวไปด้วย บอกมา มาร์คัสไปไหน
Or maybe it was Gellar's accomplice.หรืออาจจะเป็นผู้สมคบคิด กับเกลล่าร์ก็เป็นได้
I'll be pressing charges against Josh and all his accomplices the moment I step out of court.ผมจะฟ้องร้องจอชและผู้สมคบคิดของเขา วินาทีที่ผมก้าวออกจากศาล
What if Eknath had an accomplice?ถ้าหากเอกนาธเป็นผู้สมคบ?
He must have had an accomplice who needed a baby for some reason.ถูกต้อง เขาจะต้องมีผู้สมคบคิด มีคนต้องการเด็ก อาจจะด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างนึง
Uh, actually, we're aware of a small faction in the existing leadership that already wants him gone.อู้ว อันที่จริง เราก็ระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นไว้แล้ว ในกลุ่มผู้สมคบคิดครั้งนี้ ที่ต้องการให้ท่านผู้นำตาย
We, uh... Look for possible accomplices,จะหาผู้สมคบคิดที่เป็นไปได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้สมคบ
Back to top