ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้คุ้มกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้คุ้มกัน*, -ผู้คุ้มกัน-

ผู้คุ้มกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้คุ้มกัน (n.) body-guard with a gun See also: armed guard Syn. ผู้คุ้มครอง
English-Thai: HOPE Dictionary
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,เป็นพี่เลี้ยง
guardian(การ์'เดียน) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์., Syn. protector,custodian
safeguard(เซฟ'การ์ด) n. เครื่องป้องกัน,สิ่งป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง vt. คุ้มกัน,คุ้มครอง,อารักขา, Syn. defense,precaution
English-Thai: Nontri Dictionary
bodyguard(n) ผู้คุ้มกัน,มือปืนคุ้มกัน
convoy(n) ผู้คุ้มกัน,ผู้ป้องกันภัย,ขบวนเรือคุ้มกัน
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
protector(n) ผู้ป้องกัน,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
safeguard(n) เครื่องป้องกัน,การพิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
muscleman (n.) ผู้คุ้มกัน See also: ยามรักษาการณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My security guys are protective.ผู้คุ้มกันของผมแค่ปกป้องผม
One guard detail comes with me to the dropship.ผู้คุ้มกันคนนึงมากับผมไปที่ยานลำเลียง
One of the guards must have had some keys.ผู้คุ้มกันคนใดคนหนึ่งต้องมีกุญแจ
Elite guard. 40 enlisted men and officers.ผู้คุ้มกันชั้นยอด จำนวน 40 คน ทั้งคนงานและเจ้าหน้าที่
He's like the schoolyard bully recruiting a good underling-- he'll be protective of Richard.เขาเป็นเหมือนพวกนักเลงในโรงเรียน คอยสรรหาลูกน้องดี ๆ เขาเป็นผู้คุ้มกันริชาร์ด
I don't know what it's like in the Guard, but there's a thing called the Bad Conduct Discharge, a BCD.ฉันไม่รู้สิ่งที่มันเหมือนในผู้คุ้มกัน แต่มีสิ่งที่เรียกสิ่งที่ปลดปล่อยความประพฤติที่เลว BCD.
I spoke with a former member of your security detail.ผมได้คุยกับผู้คุ้มกันคนก่อนของคุณ
Explain why Lincoln's bodyguard left his post that night?บอกได้ไหมว่าทำไมคืนนั้น ผู้คุ้มกันของประธานาธิบดีถึงไม่ประจำที่ ?
Because President Lincoln was never accompanied by guards when attending the theater.เพราะว่าประธานาธิบดีลินคอน ไม่ยอมให้ผู้คุ้มกันอยู่ด้วย ตอนเขาดูละคร ฟังนะ ?
In lesser hands, the Eye could be lost forever.หากผู้คุ้มกันอ่อนหัด ดวงตาอาจหายสาบสูญตลอดกาล
I was up most of the night going through this list, trying to find anyone who was at the warehouse with us.มาคัส เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคุณแจ้งว่า การรักษาความปลอดภัยของแอนนา ถูกจัดการโดยผู้คุ้มกันที่เป็นผู้มาเยือน
For, um, looking out for us.ที่, เออ, ดูแลพวกเรา ดูแลฉัน ผมก็แค่ ผู้คุ้มกันของคุณ
Hasan and 4 bodyguards.ฮาเซ็นกับผู้คุ้มกันอีก 4 คน
All right then, we'll be pairing off. Each Potter will have a protector.เอาล่ะพวก เรามาจับคู่กัน แฮร์รี่ ควรจะมีผู้คุ้มกัน
What stations are guarding the back of the house?พวกผู้คุ้มกัน อยู่ที่ด้านหลังบ้านใช่ไหม?
Yeah, why weren't there any safeguards... double blinds, like on nuclear weapons?ใช่ ทำไมถึงไม่มีผู้คุ้มกัน เหมือนอาวุธนิวเคลีย?
Uncle Kevan, maybe.ไปเป็นผู้คุ้มกันทางเหนือ อาจเป็นท่านลุงคีวาน
So I'll be an undercover bodyguard/assistant.รู้แล้ว ฉันจะต้องเป็นผู้คุ้มกันเธอและเป็นผู้ช่วยของเธอไปพร้อมๆกัน
Knowing that, when I die, the remaining three guardians, wherever they're hiding, will release the content of their boxes, all those secrets all at once.คุณก็รู้ดีนี่ว่า เมื่อไหร่ที่ผมตาย ผู้คุ้มกันกล่องของผมที่ซ้อนอยู่อีก 3 คน จะออกมา พวกเขาจะเอาข้อมูลจากกล่องเหล่านั้น
I know you'll go to that concert no matter what we say, so I'll be escorting you.ฉันรู้ว่าคุณจะไปที่คอนเสิร์ต และไม่ว่าจะพูดไงก็ตาม ฉันก็คงจะไปคอยเป็นผู้คุ้มกันให้
I've been put on guard detail.ฉันเป็นผู้คุ้มกันน่ะ
You got at least two brunos with you at all times when you're wearing that thing.คุณมีผู้คุ้มกัน 2 คน อยู่ด้วยตลอดเวลา ที่คุณสวมสร้อยเส้นนั้น
He got muscle?เขามีผู้คุ้มกันหรือเปล่า?
It's an honor to be chosen defender.เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ถูกเลือกให้เป็นผู้คุ้มกัน
We are the royal guard!เราคือผู้คุ้มกันราชวงศ์
No real Deb would ever be caught dead with an escort from an outer borough.การเปิดตัวที่หลอกลวงจะต้องถูกจับตาย จากผู้คุ้มกันข้างนอกนั่น
He came to me, alone, without an escort.เค้ามาหาพ่อนะ มาคนเดียวไม่มีผู้คุ้มกัน
The three men dead are Joseph Bernard, deputy director of the FBI for domestic ops, along with his security man, and Colonel Alexander Hatcher, former head of intelligence for the U.S. central command in the Middle East.3 คนที่ตาย ได้แก่โจเซฟ เบอร์นาร์ด รองผู้อำนวยการเอฟบีไอ ฝ่ายปฏิบัติการในประเทศ พร้อมกับผู้คุ้มกันของเขา
You're the protector?คุณคือผู้คุ้มกันเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้คุ้มกัน
Back to top