ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผิดสังเกต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผิดสังเกต*, -ผิดสังเกต-

ผิดสังเกต ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you remember what you were doing last night around nine o'clock?คุณพบอะไรผิดสังเกตุบ้างไหม ?
If you smell trouble, get your ass outta here.ถ้าเห็นอะไรผิดสังเกตล่ะก็, รีบย้ายก้นออกมาเลยนะ.
You lay low, and you get noticed more tn anyone.ยิ่งทำตัวไม่เด่น ยิ่งเป็นที่ผิดสังเกต
The idea is to go unnoticed.ต้องทำไม่ให้ผิดสังเกต
She analyzes it and tells us what to pay attention to. Dispatch to Terrorism Task Force.เธอวิเคราะห์มัน และจะบอกเราว่าเรื่องไหนที่ผิดสังเกต
So you didn't notice anything strange about her at all?งั้นคุณก็ไม่พบอะไรผิดสังเกตเกี่ยวกับเธฮเลยใช่ไหม
No unusual activity?ไม่มีใครทำอะไรผิดสังเกตบ้างเลย?
No unusual activity?ไม่มีใครผิดสังเกตเลยเหรอ?
Keep a low profile. No buying Aston Martins, Bambas.อย่าให้ผิดสังเกต ไม่ซื้อรถ แอสตันมาร์ตินส์นะ แบมบาส
Did you ever notice anything odd in the houseคุณเคยเห็นอะไรผิดสังเกตุ ในบ้านนั่นบ้างมั้ย
My husband would notice. Say you're visiting family.สามีชั้นจะผิดสังเกตุ /บอกไปสิว่าคุณไปเยี่ยมญาติ
Severe thyroxine deficit, curiously high levels of adrenal hormones.ระดับไทร็อกซินต่ำมากๆ แต่ระดับของฮอร์โมนจาก ต่อมหมวกไตสูง อย่างผิดสังเกต
Was it uncommon for her to be irresponsible?ไม่ผิดสังเกตหรือ ที่เธอหายตัวไป
And no visual or auditory hallucinations or other behavioral abnormalities?หริออาการผิดสังเกตุอื่นๆ
These things do not go unnoticed.เรื่องพวกนี้ไม่ผิดสังเกตุบ้างเหรอ?
The droid displays unusual hostility toward the honorable kin robb... but it seems to like you, senator merrik.เจ้าดรอยด์นี้แสดงออก ถึงความมุ่งร้ายผิดสังเกต ต่อท่านคิน รอบบ์ ผู้ทรงเกียรติ
He needs them in edgewood. There are over 800 truckers on this list.ก็ต้องซ่อนไว้ในที่ไม่ผิดสังเกต
Nobody could be seen with this case without drawing attention - particularly a man, which is statistically more likely.ไม่มีใครมาเห็นเขาลากกระเป๋านั่นให้ผิดสังเกต ผู้ชายปกติเค้าคงไม่ใช้กระเป๋าสีชมพูกันหรอก
You don't learn about the street behind 2,000 pounds of steel and a rolled-up window.นายไม่ได้เรียนเรื่องลงตรวจพื้นที่ กับ จับสิ่งผิดสังเกต
Into a government facility on short notice?เข้าไปในสถานที่ราชการได้โดยไม่ผิดสังเกต
Probably a safe house, or maybe a courier drop, but nothing that makes it stand out--อาจจะเป็นเซฟเฮาส์ หรือบางที่อาจจะเป็นสถานที่ไว้รับ-ส่งพัสดุ แต่ก็ไม่มีอะไรที่ผิดสังเกตุเลย
Why, did one goat out on you?พวกนี้มีอะไรผิดสังเกตหรือ?
At least buy some chips so it isn't so obvious.อย่างน้อยก็แลกชิปสักหน่อย จะได้ไม่ผิดสังเกตุ นี่มันอะไรเหรอ
I mean, sure, we didn't jump on the whispering thing right away, but I think we can get out in front of this one.แบบว่า เราไม่ได้ผิดสังเกตเรื่อง ที่บริคชอบกระซิบในทันที แต่ฉันคิดว่า เราสามารถจัดการกับอาการติ๊กอันนี้ได้
You can't remember anything unusual --นึกไม่ออกเลยเหรอ อะไรที่ผิดสังเกต
The doctor might find it peculiar that we're dressed up as cricket players, that we're playing with equipment that looks like cricket equipment, but we have absolutely no idea how to play cricket!หมออาจผิดสังเกตที่เราแต่งตัว เหมือนนักกีฬาคริกเก็ต และใช้อุปกรณ์เหมือนคริกเก็ต แต่เราดันเล่นคริกเก็ตไม่เป็น
Anyone who stands out?คนที่เห็นว่าผิดสังเกต
Anybody acting weird?คุณสังเกต เห็นคนแปลกหน้าหรือมีอะไรผิดสังเกตหรือเปล่า?
Anything that stuck out?มีอะไรผิดสังเกตมั้ย?
They ran it, but it didn't cross with anything.พวกเขาใช้มัน แต่มันไม่ผิดสังเกต
The waiter has no record of strange political affiliations.บริกรไม่มีข้อมูล การนัดพบทางการเมืองที่ผิดสังเกต
The neighbours will find it curious if I don't come to visit you on your first night.เพี่อนบ้านจะผิดสังเกต ถ้าคืนแรกฉันไม่ขึ้นมาหาคุณ
You see any bad code headed my way, pull me out.ถ้าเจอรหัสผิดสังเกต ดึงฉันออกมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผิดสังเกต
Back to top