ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผายลม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผายลม*, -ผายลม-

ผายลม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผายลม (v.) fart
English-Thai: HOPE Dictionary
fart(ฟาร์ท) n. ตด,การผายลม,บุคคลที่ดูถูก. vi. ตก,ผายลม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flatusผายลม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be gassy (vi.) ผายลม (คำหยาบ) See also: ตด
fart (vi.) ผายลม (คำหยาบ) See also: ตด Syn. be gassy
fart (n.) การผายลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No more itsy butt crack?ไม่มี ผายลม ปู้ดป้าด อีกแล้วนะ?
What did you do this time, film yourself lighting a fart?คุณทำอะไร เวลานี้ ถ่าย ตัวเอง แสง ผายลม หรือไม่
Do not leave your quadrant, burp, fart, cough, hiccup, or cuss.อย่าออกจากเขตของคุณ เรอ ผายลม ไอ สะอึก หรือทำตัวงี่เง่า คือสิ่งที่ห้ามทำ ยกเว้นเจมส์
If I hear so much as a mouse fart in here the rest of the night,ถ้าฉันได้ยินมากเป็นเมาส์ผายลมในที่นี่ส่วนที่เหลือของคืน
You'd cut a loud fart, he'd jump three feet in the air.คุณต้องการตัดผายลมเสียงดังเขาจะกระโดดสามฟุตในอากาศ
A man up and vanished like a fart in the wind.ขึ้นคนและหายไปเหมือนผายลมในลม
For the $450,000 we put into this beast, it ought to be able to stand on its head, split the atom... and fart "The Star Spangled Banner. "สำหรับ $ 450,000 เราใส่ลงไปในสัตว์นี้ มันควรที่จะสามารถ ที่จะยืนอยู่บนหัวของมันแยกอะตอม ... และผายลม "ดาวแพรวพราวธง".
So whenever I hear him fart,เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันได้ยินมันผายลม
I blow you a fart. How do you Iike that?ผมพัดคุณผายลม วิธีการทำคุณที่ต้องการที่?
Who did you call last week after you farted on vaughn?ใครกันที่คุณโทรหาเมื่อสัปดาห์ก่อน หลังจากที่คุณผายลมใส่วอนน์?
If farts are fair game, so is God.ถ้าการผายลมเป็นเรื่องไม่ผิดกติกา พระเจ้าก็เช่นกัน
Top hit, "God of farts". - You ask for it... - It balances out.ท็อปฮิต "พระเจ้าแห่งการผายลม" นั่นหยาบคายที่สุด ใครจะอยากดูกันล่ะ?
You shouldn't even be in here, Leonard.คุณโดนข้อหาผายลมไป 3 กระทงแล้ว
I guess this is what people mean when they say, "The wench that farts is the one that gets mad about it. "ฉันเดาว่านี่คือสิ่งที่ผู้คนพูดกันว่า "ผู้หญิงที่ผายลมคือหนึ่งในผู้ที่วิกลจริตเกี่ยวกับมัน"
I have cured Uther of his farting and his baldness.ข้าสามารถรักษาอาการผายลม หัวล้านของเขาได้
Warts and farts and all.ทั้งไฝ ทั้งผายลม และทุกอย่างนั่นแหละ
The gods wanted us to have dignity, wouldn't make us fart when we died."หากทวยเทพทรงประสงค์ให้เรา คงไว้ซึ่งเกียรติแลศักดิ์ศรี พระองค์คงไม่ทำให้เรา ผายลมยามตายหรอก"
She farted so hard, the whole bed shook. [farting noises] Seems a bit greedy for one man to have so many wives.นางผายลมออกมาแรง เสียจนเตียงทั้งเตียงสั่นไหว ดูออกจะโลภมากไปหน่อยนะ ที่ชายเพียงคนเดียวจะมีภรรยามากมาย
Pierce, who came over in the middle of the night that time you forgot how to fart?เพียร์ซ ใครกันที่ไปหาคุณกลางดึก ตอนคุณลืมวิธีผายลม?
All difficult things are better, like carrying a diseaseหรือกลั้นผายลมตอนนี้
Hey, why didn't you ask me to be your running mate?ที่คางของนายผายลมส่งกลิ่นเหม็นๆ ออกมา นี่ ทำไมเธอไม่เลือกฉันเป็นผู้ร่วมทีมของเธอล่ะ
Passed around till a brother can't tell your fart from a yawn.ผ่านรอบจนพี่ชายไม่สามารถบอก ได้ผายลมของคุณจากการหาว
Jesus Christ, did you just fart on me?พระเยซูคริสต์ได้คุณ เพียงแค่ผายลมกับฉัน?
Did you just fart on me?คุณเพียงแค่ผายลมกับฉัน?
And when a Tyrell farts, it smells like a rose.และยามไทเรลผายลม กลิ่นของมันก็เหมือนกับกลิ่นกุหลาบ
From now on, you'd better kneel every time I fart.จากนี้ไป เจ้าควรจะคุกเข่าไว้ ทุกครั้งที่ข้าผายลม
I like to fart around old people and watch the look on their faces 'cause they just assume they did it.ชั้นชอบผายลมรอบๆคนแก่และมอง สีหน้าของพวกเขา เพราะมันสันนิษฐานได้ว่าพวกเขาผายลม
Like cake farts?เหมือนเสียงผายลมของเค้กน่ะเหรอ พวกเขาเก่งมาก
I believe the painful sensation felt after passing a meal of spicy chilies is proof that the rectum does possess the sense of taste.ผมเชื่อว่าความรู้สึกเจ็บปวด ที่เกิดขึ้นหลังผายลมพริกเผ็ดจัด พิสูจน์ว่าทวารหนักรับรู้รสชาติได้
The rebars in the shuttering in pit six, they wouldn't hold a fucking kitten's fan'.เหล็กเส้นใน shuttering ในหลุมหกพวกเขาจะไม่ถือผายลมลูกแมวร่วมเพศของ
Sleep or passing gas, it's all very strange.การนอน หรือผายลม ทุกอย่างแปลกมาก
Your fart dust could have fathered half these boys.ฝุ่นผายลมของคุณ จะได้พระสันตะปาปาชายครึ่งหนึ่งเหล่านี้
Our brothers, men we ate with, fart with, bled with, dead!พี่น้องของเราคนเรากินกับผายลมด้วยเลือดกับการตาย!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผายลม
Back to top