ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่าดงดิบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่าดงดิบ*, -ป่าดงดิบ-

ป่าดงดิบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่าดงดิบ (n.) tropical rain forest See also: tropical evergreen forest, rain forest
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The jungle on Guadalcanal.ป่าดงดิบแห่ง กัวดาลคานาล
They were always away... skiing in Saint Moritz, gambling in Monte Carlo... safariing in darkest Africa.พวกเขาไม่อยู่เสมอ เล่นสกีที่สวิส เข้าบ่อนมอนทิคาโล... ...หรือไม่ก็ท่องป่าดงดิบแอฟริกา
I am the mountain, the forest and the earth.ข้าพระองค์เป็นภูผา, เป็นป่าดงดิบ และเป็นปฐพี.
Woodland looks familiar, it's gotta be within the last few thousand years.เหมือนป่าดงดิบ อาจจะเป็นโลกสักหลายพันปีก่อน
A hidden path in the middle of the jungle.เส้นทางที่ลึกลับ.. ภายในป่าดงดิบ
I discovered it after spending six months slogging through a Bornean rain forest, while my wife was back home shacking up with a two-bit ornithologist who lives on a sailboat and likes to wear boot-cut jeans!ฉันค้นพบมันหลังฝ่าป่าดงดิบ ของบอร์เนียวมา 6 เดือน ขณะที่เมียฉันอยู่บ้าน
He's not letting this lunatic just run wild.มันไม่ปล่อยให้สวนสวรรค์ของมัน กลายเป็นป่าดงดิบหรอก
After enduring more than a month of jungle warfare, the Marines faced the Japanese offensive to retake their lost airfield.หลังจากต้องทนสู้รบในสมรภูมิป่าดงดิบ มานานนับเดือน.. เหล่านาวิกโยธินก็ได้พบกับการรุกจากญี่ปุ่น.. ที่ต้องการยึดเอาฐานทัพอากาศคืน
Well, whatever backwoods town we're headed to, it can't be good.เอาล่ะ ไม่ว่าเราจะเดินทางไป ป่าดงดิบไหนก็เถอะ คงไม่ดีแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่าดงดิบ
Back to top