ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปืนยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปืนยา*, -ปืนยา-

ปืนยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปืนยา (n.) poisoned arrow
ปืนยา (n.) rifle
English-Thai: HOPE Dictionary
harquebus(ฮาร์'ควะบัส) n., ปืนยาวโบราณชนิดหนึ่ง., Syn. harquebuse,harquebuss
marksman(มาร์ค'ซฺเมิน) n. นักแม่นปืน,ระดับต่ำสุดของความแม่นปืนยาว, See also: marksmanship n. pl. marksmen
rifle(ไร'เฟิล) n. ปืนยาว,ปืนเล็กยาว,ปืนไรเฟิล, rifles กองทหารปืนยาว vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นร่องในลำกล้องปืน
English-Thai: Nontri Dictionary
rifle(n) ปืนยาว,ปืนร.ศ.,ปืนไรเฟิล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
riffle (n.) ปืนยาSee also: ปืนไรเฟิล
match-lock (n.) ปืนยาวชนิดหนึ่ง
hackbut (n.) ปืนยาวโบราณชนิดหนึ่ง
harquebus (n.) ปืนยาวโบราณชนิดหนึ่ง Syn. hackbut
rifleman (n.) ผู้ใช้ปืนยาวหรือผู้เชี่ยวชาญการใช้ปืนยา
sniperscope (n.) กล้องส่องทางไกลที่ติดกับปืนยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe with a tranq gun. I'll tranq anybody you want.ปืนยาสลบดีมั้ย แบบนั้นผมยิงใครก็ได้นะ
I'm gonna get my rifle and I'm gonna kill that son of a bitch myself.ฉันจะไปเอาปืนยาว และฆ่ามันด้วยตัวฉันเอง
To shoot from that distance you'd need a rifle with a really long barrel.ถ้าลองปืนนั่นยิงได้จากระยะไกลขนาดนั้น มันก็ต้องเป็นปืนยาวไรเฟิลแน่นอน
That's all I know. Do you really need an arsenal?หมดแล้ว ผมบอกไป ทั้งหมดแล้ว คุณจำเป็นต้องใช้ปืนยาวจริงๆ เหรอ?
Chuck, this is not a tranq gun. Okay, listen to me.ชัค นี่ไม่ใช่ปืนยาสลบนะ โอเค ฟังนะ
Oh, don't worry. It's a tranq gun.โอ้ ซาร่าห์ไม่ต้องห่วงไป มันแค่ปืนยาสลบเท่านั้น
If I just had my tranq gun.ผมน่าจะเอาปืนยาสลบมาด้วยนะ
No, no, that's not a tranq gun.ไม่ ไม่ นั่นไม่ใช่ปืนยาสลบนะ
I've been authorized to use this tranq gun.ฉันได้รับอนุญาติให้ใช้ปืนยาสลบ
Okay, you need to chillax, or I need to start carrying a tranq gun.เธอต้องใจเย็นๆ ไม่งั้นฉันคงต้องพกปืนยาสลบ
Seems this guy shot you with a tranq dart.เหมือนกับคนที่ยิงคุณด้วยปืนยาสลบน่ะแหละ
And there is a shotgun there.กับมีปืนยาววางอยู่ตรงนั้น
What is this I hear about a tranquilizer gun?เรื่องปืนยาสลบนี่มันอะไรกัน?
Why don't you keep banging on the long gun?ทำไมคุณไม่ให้ต่อสู้กับปืนยาว?
I was always a little better with a flintlock pistol than a Brown Bess.ผมดูจะถนัด ปืนสั้นแบบฟลินต์ล็อก มากกว่าปืนยาวนะ
A standard issue U.S. rifle, caliber.30, M1, a clip-fed, shoulder-fired, semi-automatic weapon designed to bring death and destruction to the enemy.ปัญหาสหรัฐฯปืนยาวมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30, เอม 1, คลิปเลี้ยงไหล่ยิงอาวุธ กึ่งอัตโนมัติ
Besides, nobody here is better than me with a rifle.อีกอย่างไม่มีใครใช้ปืนยาวได้ดีเท่าผม
That's 400 bloodthirsty bastards armed with a Maxim gun and repeating rifles at each one.เท่ากับ คนกระหายเลือด 400 ติดอาวุธปืนกล แต่ละคนถือปืนยาวอัตโนมัติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปืนยา
Back to top