ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปีอธิกสุรทิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปีอธิกสุรทิน*, -ปีอธิกสุรทิน-

ปีอธิกสุรทิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีอธิกสุรทิน (n.) leap year
English-Thai: HOPE Dictionary
leap yearปีอธิกสุรทิน,ปีที่มี366วันโดยเดือนกุมภาพันธ์มี29 วันมีขึ้นทุก4ปี,ปีอธิกสุรทิน
English-Thai: Nontri Dictionary
LEAP leap year(n) ปีอธิกสุรทิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
leap yearปีอธิกสุรทิน, ปกติ 1 ปี มี 365 วัน แต่ในปีอธิกสุรทินซึ่งเป็นปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ปีนั้น 1 ปีจะมี 366 วัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In Ireland, there's this tradition that in a leap year, a woman can propose to a man on February 29th, one day every four years.ที่ไอร์แลนด์ มีประเพณี ปีอธิกสุรทิน ผู้หญิงขอผู้ชายแต่งงานในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ วันเดียวในทุกๆสี่ปี
Better that than an idiot. "Leap year, diddly-eye!ดีกว่าคนปัญญาอ่อน ปีอธิกสุรทิน ทำตาบ๊องแบ๊ว
It is leap year, you know.ปีนี่เป็นปีอธิกสุรทินปีอธิกสุรทินลูกรู้ไหม
Dad, do not tell that story again.พ่อคะ ไม่ต้องเล่าปีอธิกสุรทินเรื่องนั้นอีกนะคะ
It is leap year, you know.แล้วทำตามคุณยายเจน นี่มันปีอธิกสุรทิน รู้ใช่ไหม
"Leap-year proposals are an old folklore traditionขอแต่งงานในปีอธิกสุรทิน เป็นประเพณีของชาวพื้นเมือง
I'm going to propose to my boyfriend on leap day.ฉันกำลังจะไปขอแฟนแต่งงาน\ ในวันครบรอบปีอธิกสุรทิน
Look. I'm going to Dublin to propose to my boyfriend on the 29th, leap day.ฟังนะคะ ฉันต้องไปดับลิน\ เพื่อขอแฟนแต่งงานในวันที่ 29 ปีอธิกสุรทิน
Yeah, and you guys have this great tradition that a woman can propose to a man on the 29th of February in a leap year.ใช่ แล้วพวกคุณมีประเพณี ที่เยี่ยมมากเลย ที่ผู้หญิงสามารถ\ ขอผู้ชายแต่งงาน ในวันที่29 กุมภาพันธ์ ปีอธิกสุรทิน
I've heard a million times how Sue was born on a leap day so technically she's still only 3 years old and Axl came out with a pointy head but no one ever talks about my story.ผมฟังเรื่องซูล้านครั้งแล้ว ตอนพี่เกิดปีอธิกสุรทิน ตามจริงแล้ว เธอยังแค่สามขวบเอง ..และแอ็กเซล ก็เกิดมาฉลาด
When Regionals occur in a leap year...ครูทุกคนจะรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมนะ เมื่อการแข่งขันเกิดขึ้นในปีอธิกสุรทิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปีอธิกสุรทิน
Back to top