ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปีกไก่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปีกไก่*, -ปีกไก่-

ปีกไก่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีกไก่ (n.) Ompok bimaculatus See also: Cryptoperus limpok Syn. ปลาเนื้ออ่อน, ชะโอน, โอน, แดง, นาง, เกด, น้ำเงิน, หน้าสั้น, สยุมพร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Beer, wings, sliders.เบียร์ ปีกไก่ ไก่ทอด
Can we get some chicken wings to go, please? Yeah. ...charges of first degree murder.เราขอ ปีกไก่ ห่อกลับบ้าน ที่นึงครับ ...ถูกตั้งข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน.
More chicken wings for you.ปีกไก่เพิ่มสำหรับคุณ
And wings are almost ready.ปีกไก่ใกล้เสร็จแล้วนะจ๊ะ
You want chicken wings or chicken legs?คุณต้องการปีกไก่หรือน่องไก่
There's a couple of chicken wings left.ยังมีปีกไก่เหลืออีกนะ
Waiter? One more plate of chicken wings over here.นี่บ๋อย ขอปีกไก่อีกที่นึงนะ
We love the Hot Wings.เราชอบปีกไก่เผ็ดของที่นี่น่ะ
More like chicken wings!มันเหมือนปีกไก่มากกว่านะ!
BLT, cheeseburger, well-done, fried egg on white, hot wings, smoked sausage, tuna melt, and the chicken fried steak must be for you.BLT,ชีทเบอร์เกอร์ เรียบร้อย ใข่คน,ปีกไก่ทอด ใส้กรอกรมควัน
He said while eating a chicken wing.เขาพูดระหว่างที่กำลังกินปีกไก่
Why you ever not take chicken wings?ทำไมคุณไม่เคยรับปีกไก่เลย
Goku, I fried chicken legs.โงกุน, ปู่ทำปีกไก่ผัดเครื่องยานะ
Her leg will break off like a chicken wing if you hold her like that.เดี๋ยวขาเจ๊เขาหักเป็นปีกไก่ ถ้าไปจับเจ๊เขาแบบนั้นน่ะ
It's probably from eating. I can see a chicken wing in there that you must have swallowed whole.คงพราะการกิน ผมเห็นกองปีกไก่ที่คุณเพิ่งกิน
He's like a human chicken wing.เขาเหมือนมนุษย์ปีกไก่ไม่มีผิด
I have a terrible headache... and a sudden craving for chicken wings.ผมรู้สึก ปวดหัวมากเลย... แล้วจู่ๆ ก็อยากกินปีกไก่ด้วย
You wanna fake food poisoning, let's go with chicken wings?จะแกล้งอาหารเป็นพิษไหม ปีกไก่นะ
Okay, Jess, your left boob is resting on a plate of chicken wings.โอเค เจส \ นมข้างซ้ายเธอโผล่ออกมานั่งพัก บนจานใส่ปีกไก่แล้ว
It's $10 an hour plus a basket of chicken wings.ให้ 10 ดอลล่า ต่อชั่วโมง รวมปีกไก่เป็นอาหารเช้า
I'll whip up some chicken wings.ป้าจะทำปีกไก่ที่เธอชอบ
Can we get some chicken wings?เราทานปีกไก่กันมั้ย ?
Uh, 86 the wings.ขอยกเลิกปีกไก่ได้มั้ยครับ ?
I was thinking about the world Hot wingsฉันก็คิดถึงโลกนี้ ปีกไก่ทอด
Jai, what health-conscious fast food purveyor did you originally solicit to buy these chicken wings you've so lovingly reheated in a minor suicidal gesture?เจ ร้านฟาสต์ฟู้ดเพื่อสุขภาพร้านไหน ที่ยั่วให้คุณซี้อปีกไก่พวกนี้มาอุ่นกิน จะได้ฆ่าตัวเองทีละนิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปีกไก่
Back to top