ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปีกขวา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปีกขวา*, -ปีกขวา-

ปีกขวา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีกขวา (n.) right flank (of a team) See also: right wing (of a team)
ปีกขวา (n.) right flank (of an army) See also: right wing (of an army)
ปีกขวา (n.) right flank (of a team) See also: right wing (of a team)
ปีกขวา (n.) right flank (of an army) See also: right wing (of an army)
English-Thai: HOPE Dictionary
flank(แฟลงคฺ) n. สีข้างหนึ่งของคนหรือสัตว์ระหว่างซี่โครงกับตะโพก,เนื้อของบริเวณดังกล่าว,ข้าง,ด้านข้าง,ส่วนข้าง,ด้านปีก,ปีกขวาหรือปีกซ้ายปีก,ปีกกองทหาร vt.,vi. อยู่ด้านข้าง,ประจำด้านข้าง. อยู่ปีกซ้ายหรือปีกขวา
right handn. มือขวา,ด้านขวา,ปีกขวา,ตำแหน่ง (ผู้) ที่มีเกียรติหรือเป็นที่ไว้วางใจเป็นพิเศษ,ความเข้มแข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I played right field for the Hurricanes for a few years.ผมเล่น Hurricanes ปีกขวา เมื่อ 2-3 ปีก่อน
Team three, flank right. Box him in!ทีม 3 ปีกขวา ล้อมเขาไว้
Eriksson, take the right flank.ได้ครับ ไประวังปีกขวาไป อย่าหลงนะ
Eriksson's on right flank. He ain't in yet.อีริคสันอยู่ปีกขวายังไม่มาเลย
Everybody, move! Right flank! Right flank!ย้ายไปทางปีกขวาแล้วถล่มเต็มอัตรา
I want you on the right flank.ซานติอาโก้ เล่นปีกขวา
Playing on this right wing. Like a train, I am. - Hiya.เล่นปีกขวานี่ เหมือนรถไฟ คือข้า ลุย
If you look out of the right hand side of the aircraft you'll notice that the right wing is on fire.ถ้าท่านชำเรืองไปที่หน้าต่างด้านขวาจะพบว่าปีกขวากำลังใหม้ แทงโก้ ล๊อคเป้าหมาย\รับทราบ
Team three, flank right. Box him in!ทีม 3 ไปปีกขวาล้อมเอาไว้
Delegate more to your teams.เอนเดอร์ ระวังปีกขวา เราต้องคุ้มกันเบอร์นาร์ด
Carl Killick. This guy's a right-wing sociopath.คาร์ล Killick ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ต่อต้านสังคมปีกขวา
Rocket will lead a team to blow a hole in the Dark Aster's starboard hull.ร็อคเก็ตจะนำทีมยิงถล่ม เปิดรูที่ปีกขวายานดาร์ค แอสเตอร์
It should drop you off in the east wing.มันน่าจะพาไปยังปีกขวาของตึก
And they're gonna be combing through all the diaries, uh, looking in particular for any contact with right-wing groups.และพวกเขากำลัง gonna จะ combing ผ่านไดอารี่ทั้งหมด เอ่อล็อคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการติดต่อใด ๆ กับกลุ่มปีกขวา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปีกขวา
Back to top